Fyra områden ryms i ny inriktning för Wiks folkhögskola

2020-09-24

Kultur, språk, natur och hälsa. Det blir de fyra områdena i Wiks folkhögskolas profil. Det är en mer flexibel inriktning än tidigare, men också en inriktning som skapar plats för nya estetiska utbildningar. Detta beslutade en enig kulturnämnd när de idag antog den nya inriktningen för Wiks folkhögskola.

- Det är bra att vi redan nu kan påbörja den omstart av folkhögskolan som varit nödvändig. Den nya inriktningen kommer att vara mer flexibel och kunna utvecklas i takt med att samhället och samhällets behov förändras. Vi var snabba att ställa om redan under pandemin genom att exempelvis utöka antalet platser på allmän linje, säger Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Wiks folkhögskola får nu alltså enligt beslutet fyra områden i sin profil där kultur är ett självklart val som ett av dessa. Region Uppsala kommer också att fortsätta att tillhandahålla språk- och tolkkurser. Ett tredje profilområde är natur, ett område som möjliggör att nyttja den miljö som finns runt omkring folkhögskolan på ett ännu bättre sätt. Det fjärde området är hälsa, ett område där det redan idag finns mycket kompetens inom regionens övriga verksamheter att ta tillvara på.

- De fyra områdena som pekas ut ligger verkligen rätt i tiden med tanke på både samhällets utveckling och de resurser som redan idag finns på Wiks folkhögskola. I nästa steg, i december, kommer beslut om exakt vilka kurser, både långa och korta, som ska erbjudas, säger Cecilia Linder (M).

Inriktningen slår också fast att skolan även fortsättningsvis ska erbjuda internat, med elevhem beläget på området. Skolan ska prioritera samverkan, exempelvis med länets kommuner, kulturinstitutioner och utbildningsanordnare. Andra saker som rör exempelvis arbetsmiljön på skolan slås också fast i inriktningen. Bland annat ska skolan vara drog- och alkoholfri, bedriva ett aktivt kvalitetsarbete samt ha en långsiktigt hållbar och stabil ekonomi.

Källa: Pressmeddelande Region Uppsala