Fyra residenskonstnärer utvalda till årets Konstdygn

2020-06-05

Konstdygnet bjuder under sommaren in konstnärer från fyra län i Sverige att undersöka tiden i ofrivillig isolering. Hur påverkas skapandeprocessen när vi omfamnar ovissheten? Går det att kraftsamla och agera mitt i en paus? Från Uppsala går residenset till bioart- och textilkonstnären Amanda Selinder.

Amanda-Selinder_600px.jpg
Amanda Selinder. Fotograf: Anders Elverhøy

Med anledning av covid-19 har arrangörerna valt hemmaresidenset som ett sätt att utveckla konferensen och ge möjlighet till regionala konstnärer att fördjupa sig i Konstdygnets tematik. Urvalet har gjorts av utvecklare inom bild- och formområdet från Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län samt representanter från Sörmlands museum, Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar.

Pandemin har drabbat kulturområdet hårt och många konstnärer lider nu ekonomiskt av inställda utställningar och uteblivna uppdrag. Med ett residensarvode på 25 000 kronor ges konstnärerna möjligheten till kreativ kraftsamling under sommaren. Responsen har varit stor med över 100 ansökningar.

Resultatet presenteras 1–2 oktober på Sörmlands museum i Nyköping. Konstdygnet tar avstamp i konstnären Åsa Elzéns utställning "Träda – Fogelstadgruppen och jord". Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från produktion för att motverka utarmning av jorden. När Elisabeth Tamm, som drev Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Sörmland under det tidiga 1900-talet, beställde en matta till biblioteket på gården ville hon att den skulle avbilda en åker i träda. Tamm såg trädan som ett praktiskt verktyg i jordbruket, men också som en politisk och psykologisk metafor för en tid som inrymmer möjlighet till eftertanke och återhämtning.

Om Amanda Selinder – Uppsala län

Fyra residenskonstnärer har alltså valts ut till årets Konstdygn och Uppsala läns residensmottagare är bioart- ochSubstance between Cells. Fotograf: Øystein Thorvaldsen textilkonstnären Amanda Selinder. I motiveringen kan man läsa följande:

Med en forskares nyfikenhet undersöker bioart- och textilkonstnären Amanda vår relation till naturen. Med sin bas i Uppsala arbetar Selinder huvudsakligen med levande material. I sitt senaste projekt Substance between Cells (2019) har hon undersökt biofilm; ett cellulosabaserat material, producerat av bakterier. Den konstnärliga processen styrs av de levande organismerna i verken som är i ständig förändring. Genom konstprojekt som förenar naturvetenskap, filosofi och konst synliggör Selinder de biologiska processer vi vanligtvis inte kan se med blotta ögat. Under sitt hemmaresidens vill Selinder utveckla ett pågående projekt där hon utforskar slime moulds i Uppsalas skogar. Under Konstdygnet ser vi fram emot att lära oss mer om denna organism och ta del av Selinders konstnärliga undersökningar. Amanda Selinder (f. 1990) har en kandidatexamen i textilkonst från HDK, Göteborg.

De övriga residenskonstnärerna är Adam Ytterberg – Södermanlands län, Rabeaa Ibrahim – Västmanlands län och Karolina Oxelväg – Örebro län. Läs mer om hemmaresidenset och ta del av de övriga konstnärernas motiveringar.

Om Konstdygnet

Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet.

Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst