Interregional utlysning för inköp av konst 2021 är avslutad

2022-03-09

2021 bjöd regionerna Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län in till en öppen utlysning för yrkesverksamma konstnärer i länen.

Syftet med samarbetet var att få en uppdaterad bild av konstscenen i de sex regionerna, skapa en större spridning av konstnärskap samt ökad möjlighet för inköp till konstsamlingarna.

Totalt inkom 223 stycken ansökningar. Genom samarbetet har de ansvariga i regionerna fått en bredare bild av konstnärskapen i länen och det har resulterat i nytillskott i våra respektive konstinnehav. Flertalet av konstnärerna var nya i regionernas konstsamlingar. Utlysningen har bidragit till ökade möjligheter för inköp och eventuella uppdrag framöver.

Inköp gjordes från 58 konstnärer utifrån de enskilda regionernas egna budgetar. Varje region har prioriterat inköp från län utanför vårt eget. Se lista för inköp av varje region nedan.

Region Uppsala köpte in:

Daniel Diamant, Kerstin Svanberg, Jonas Holmström, Björn-Owe Andersson, Gudrun Åsling, Lennart Mossberg, Daina Liepina, Josefine Ahlström, Kristina Lindberg, Mireia Rocher

Region Gävleborg köpte in:

Adina Almén, Erik Hedman, Therese Johansson, Dan Wid, Henrik Jonsson, Mia Fagergren, Daniel Diamant, Lena Appel, Tina Nykvist, Rikard Lavin, Andreas Poppelier, Jonas Holmström, Niklas Engvall

Region Sörmland köpte in:

Daniel Ivo, Jessika Törnkvist, Erik Hedman, Anneli Krantz, Felix Malmkvist, Tina Nykvist, Hue Huynh, Carina Marklund, Ann-Margret Johansson Pettersson, Mervi Vakeamaa, Giovanna Aguirre & Lars J Jonsson

Region Värmland köpte in:

Henrik Jonsson, Fideli Sundqvist, Rikard Laving, Gustaf Broms, Cecilia Jansson

Region Västmanland köpte in:

Malin Wikström, Amanda Selinder, Charlotte Falk, Ebba Stålhandske, Erik Hedman, Eva Hesslow, Helene Andersson, Mireia Rocher, Karin Gorard, Göran Persson, Ulf Lernhammar, Oubaida Mualem, Althansukh Demberel, Isa Rosén, Thomas Rydén, Christina Brattsand Carlsson, Ludvine Thomas-Andersson, Åsa Tjust, Carina Marklund, Carl-Anders Thorheim, Hue Huynh, Kristina Wrang, Majvor Ekholm, Gunnar Forsman, Berit Forsman, Neringa Stjernman, Björn-Owe Andersson, Bia Ullenius Hellström

Region Örebro län köpte in:

Gudrun Åsling, Carina Marklund, Hue Huynh, Erik Hedman, Ditte Reijers, Neringa Stjernman, Altansukh Demberel

Kontakt

Wanja Eriksson

Projektledare

Hitta på sidan