Nya medlemmar till Kulturskaparrådet

2021-08-02

Kulturskaparrådet är ett råd med representanter för det fria och professionella kulturlivet i Uppsala län. Hösten 2021 startar en ny period med nya medlemmar.

En viktig del i kultursamverkansmodellen är att ha en regelbunden dialog med länets kulturskapare. Därför har Kultur och bildning ett Kulturskaparråd dit kulturskapare kan ansöka. Nyligen avslutades den senaste ansökningsperioden och det var ett stort intresse då det kom in många ansökningar. 

Medlemmar i Kulturskaparrådet från hösten 2021

Alba Folgado (konst och performance)
Anna Ahlund (litteratur, musik och film)
Elinor Tollerz Bratteby, (dans och koreografi)
Gustav Broms (konst, performance och video)
Hadrian Prett (musik och scenkonst)
Janya Cambronero Severin (teater)
Katarina Persson (konst och konsthantverk)
Melody Sheik (dans och teater)
Tariq Hassan (film)

Om rådets roll

Representanterna ska vara en röst för olika konstarter i länet och samverka i arbetet med att förverkliga målsättningarna i de regionala kulturplanerna, det vill säga målen för ett rikare konstliv, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö i Uppsala län.

Mer om Kulturskaparrådet.

Läs mer här!

Kontakt

Charlotte Åstrand

Enhetschef Kulturutveckling
E-post: charlotte.astrand@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 66 36
Mobil: 070-638 68 06