Konstdygnet 2021

2021-06-22

Vi har tidigare utlyst Konstdygnet 2021 som är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för konstnärer och andra inom bildkonstområdet med föreläsningar, seminarier och i workshops. Nu har juryn beslutat att Melody Panosian deltar från Uppsala län.

Fyra residenskonstnärer och en curator har valts ut för att medverka till årets Konstdygn 17-18 november i Örebro. Från Uppsala går residenset till konstnären Melody Panosian. Hon är en svensk-armenisk konstnär baserad i Uppsala med en bakgrund inom elektronisk musik och dans. Sedan 2019 har Panosian studerat beginerna, grupper av kvinnor som aktivt deltog i samhällslivet under medeltiden. Beginernas levnadssätt och strategier går att se som en tidig kvinnoseparatistisk rörelse.

Under residensperioden vill konstnären fortsätta sin undersökning genom att skapa en skulptural ljudverkstad som kommer placeras på offentlig plats, som fristad och mötesplats för kvinnor att dela berättelser, dikter och erfarenheter. Det inspelade materialet kommer vävas samman och presenteras i en installation som juryn tror kommer utmynna i ett tankeväckande inslag som utmanar under Konstdygnet.

Konstdygnet 2021 i Örebro.

Läs mer här!

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst