Konstdygnet ”Värld i Träda” 1–2 oktober

2020-08-26

Konstdygnet är en årligen återkommande mötesplats och kompetensutveckling för verksamma inom bild- och formområdet. I år innehåller Konstdygnet samtal, workshops och föreläsningar på temat Värld i träda. Tillsammans med konstnärer, forskare och filosofer gör vi en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Hur kommer vi se tillbaka på tiden i påtvingad träda? Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?

Konstdygnet-2020-640px.jpg

Årets konferens skulle ha arrangerats på Sörmlands museum i Nyköping. Under rådande pandemi kommer den istället att hållas digitalt med hjälp av Zoom och andra digitala plattformar.

Konstdygnet tar avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord som visas på Sörmlands museum. Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från produktion för att motverka utarmning av jorden.

Fyra residenskonstnärer

Med anledning av covid-19 har arrangörerna valt hemmaresidenset som ett sätt att utveckla konferensen och ge regionala konstnärer möjlighet att fördjupa sig i årets tematik.

Deras arbete presenteras digitalt under Konstdygnet. Mer information om residenskonstnärerna hittar du på Konstfrämjandets hemsida.

Digital konferens

Under två dagar får du som deltagare ta del av föreläsningar, performance, workshops, samtal och mingel. Konferensen är i år helt kostnadsfri! Vi hoppas att det digitala formatet gör att fler får möjligheten att medverka och utbyta erfarenheter med varandra. Delar av programmet kommer att dokumenteras och tillgängliggöras på Sörmlands museums webbsida.

Fullständigt program släpps i september.

Datum

1-2 oktober

Plats

Zoom och andra digitala plattformar. Vilka digitala verktyg som kommer att användas och hur du går tillväga informeras om till anmälda deltagare närmare konferensen.

Mer information och anmälan

www.sormlandsmuseum.se

Anmäl dig senast måndag 21 september.

Om Konstdygnet

Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet.

Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst