Kulturnämnden i Region Uppsala tar nästa steg i omstarten av folkhögskolan

2020-12-15

Kulturnämnden har fastställt verksamhetsplanen för Region Uppsala folkhögskola 2021, planen innehåller satsningar för att nå nya målgrupper i hela länet. Bland annat blir det nu också kurser i Heby och Tierp. Till hösten 2021 kommer även en nystart för de långa estetiska kurserna att göras på Wik.

Kulturnämnden är styrelse för Region Uppsala folkhögskola, där Wiks folkhögskola med filialen Uppsala folkhögskola ingår. Tidigare i höst har kulturnämnden tagit beslut om en ny inriktning för folkhögskolan med fyra profilområden: kultur, språk, natur och hälsa. Skolans verksamhetsplan och budget för 2021 utgår från detta inriktningsbeslut. Beslutet idag innebär en tydlig omstart där kulturen står i centrum. Viktigt är också att folkhögskolan ska utöka sin närvaro i länet, där Tierps och Heby kommuner föreslås få allmän kurs. Folkhögskolan bedrivs idag på Wik och på Ultuna och verksamheterna kommer jobba mer enat framöver.

-   Jag är väldigt glad över att vi nu tagit konkreta beslut för hur omstarten av folkhögskolan ska genomföras. Det är en tydlig ambitionshöjning vi gör både inom kulturprofilen men också för folkhögskolans roll i länet säger Cecilia Linder (M) ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

I skolans verksamhetsplan betonas vikten av att nå fler målgrupper i hela Uppsala län. Ansökan om extra statliga medel kommer därför att göras och folkhögskolan ska under 2021 etablera sig med verksamhet på fler orter i länet. Utöver allmän kurs i Heby och Tierp planerar skolan att erbjuda studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF-kurser) och/eller etableringskurser för nyanlända, i Heby, Enköping, Tierp och Östhammar. Dessa kurser ges nu endast på filialen i Uppsala.

De nya etableringarna kommer att ske i samverkan med länets kommuner, Arbetsförmedlingen och lokala aktörer. Fokus ligger på att möta de utbildningsbehov som finns över hela länet, inte minst som en följd av coronapandemin, som lett till ökad arbetslöshet hos framför allt unga människor.

Till hösten 2021 kommer även tre nya långa estetiska utbildningar att tas fram på Wiks folkhögskola. Två av dessa kurser är ”Storytelling” där manus och berättande står i fokus och ”Bild och form”, den tredje är ännu ej beslutad. Skolan kommer dessutom att undersöka förutsättningarna för att starta ytterligare estetiska kurser inom för folkhögskolan nya konstarter till hösten 2022.

–   Genom de särskilda kurserna med estetisk inriktning vill vi bidra till kulturlivet i Uppsala län. Detta sker också genom att skolan skapar nya kontaktytor och samverkar med viktiga kulturaktörer i länet. Till exempel kommer skolan att erbjuda kurser för kulturutövare och kulturföreningar till våren 2021, säger Kristin Spolander, rektor på Region Uppsala folkhögskola.

Folkhögskolans utökade satsning på att bredda kursutbudet avspeglar sig även i den yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk som startar i mars 2021, samt i de korta kurser som kommer att rikta sig till gymnasieungdomar under skolloven 2021.