Sök till kulturskaparrådet

2021-03-30

Nu söker vi nya medlemmar till Kulturskaparrådet, ett råd med representanter för det fria och professionella kulturlivet i Uppsala län inom den så kallade kultursamverkansmodellen. Är du intresserad av att få en insyn i regional kulturutveckling, ha en dialog om och bidra till regional kulturutveckling med din kunskap och kompetens? Anmäl intresse senast den 30 april.

Om Kulturskaparrådet

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Region Uppsala får en summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i Uppsala län. En viktig del är samverkan och dialog med till exempel representanter för länets professionella kulturskapare. Från och med hösten 2021 inleds en ny period för rådet och vi söker därför nya medlemmar.

Medlemmar speglar bredd och konstområden

Gruppens medlemmar ska ha både bredd och spets i sin kompetens, olika och varierande erfarenhet inom olika konstområden. Gruppens sammansättning bör spegla samhällets mångfald beträffande kön, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet. Medlemmarna väljs formellt av Kulturdirektören för en period på 2 år med möjlig förlängning 1 år. En ledamot kan ha sitt uppdrag under tre år. 

Du som är medlem i rådet får:

·       Insyn i regional kulturutveckling
·       Vara med och bidra till utvecklingen av länets kulturliv
·       Ersättning i enlighet med KLYS rekommendationer för arvode

 

Är du intresserad av att bli medlem i Kulturskaparrådet?

Läs mer och ansök senast 30 april!

Kontakt

Charlotte Åstrand

Enhetschef Kulturutveckling