Kurser för professionella konstnärer i Uppsala län

2020-10-23

För andra året i rad bjuder Region Uppsala in Uppsala läns professionella bild– och formkonstnärer till kompetensutveckling i samarbete med Konstnärscentrum öst.

I år ges uteslutande digitala föreläsningar och workshops. Till att börja med kursen "Att söka uppdrag" som rustar dig för att söka och få konstnärliga gestaltningsuppdrag genom en föreläsning och portfolioträffar. 

Frågor som gås genom i kursen är: Vilka beställer offentlig konst? Vad behöver en tänka på när en söker ett offentligt uppdrag? Hur gör en bra portfolio? Du kan välja att anmäla dig till den digitala föreläsningen och/eller en träff där du får personlig feedback på din portfolio avsedd för en aktuell utlysning. Observera att du måste göra intresseanmälan två gånger om du vill delta i både föreläsning, och en portfolioträff.

Att söka uppdrag – föreläsning

Föreläsningen hålls av konstnär och coach My Lindh, och modereras av Peter Gahnström, coach och projektledare, båda från Transit Kulturinkubator.

Datum och tid: 4 november klockan 17–19

Plats: Digitalt genomförande i plattformen Zoom. Du får en länk strax innan föreläsningen.  

Läs mer om föreläsningen Att söka uppdrag och anmäl dig

Att söka uppdrag – portfolioträff

Du får feedback på den portfolio du arbetat fram och du kommer att i god tid få en uppgift som ska förberedas och presenteras. 

Portfolioträffen erbjuds med tre digitala tillfällen på plattformen Zoom; du anmäler dig till endast en av dessa: 

18 november klockan 9–13

18 november klockan 14–18

2 december klockan 9–13

Rita din process den 25 november klockan 9-12

Digital workshop med 20 deltagare.

I workshopen ritar deltagarna sin egen process och utbyter erfarenheter  under vägledning av workshopledaren.

Syftet är att analysera vars och ens konstnärliga arbetsprocess och identifiera utvecklingsmöjligheter samt vägar till att lättare kunna lägga tidsplaner och prissättning.

Workshopledare Sara Lönnröth, verksamhetsledare och coach på Transit Kulturinkubator.

Gör en intresseanmälan till den digitala workshopen Rita din process.

Att söka offentliga medel 7 december klockan 9-11

Digital föreläsning om offentlig finansiering i form av stipendier och projektbidrag – kommunala, regionala och statliga med utrymme för frågor och dialog. Syftet är att ge en översikt över de olika nivåerna, och att ge tips om sökstrategier och hur en skriver.

Föreläsare Sara Lönnröth, verksamhetsledare och coach på Transit Kulturinkubator.

Gör en intresseanmälan till den digitala föreläsningen Att söka offentliga medel.

Konstnärscentrum öst är medlemsföreningen för konstnärers kompetensutveckling, och för förmedling av uppdrag inom skola och offentlig konst. Kurserna arrangeras i samarbete med Konstfrämjandet Uppland.

Läs mer om Konstnärscentrum öst på www.kcost.se

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst