Litteraturkarusellen våren 2021 med Susanna Alakoski och David Thurfjell

2020-12-03

Litteraturkarusellen är ett läs- och litteraturfrämjande samarbete mellan Region Uppsala och kommunbiblioteken i Uppsala län. Varje höst och vår besöker två författare folkbibliotek i länet. Till våren 2021 har Susanna Alakoski och David Thurfjell engagerats.

Susanna Alakoski och David ThurfjellFotografer: Sara Mac Key (Susanna) och Magnus Liam Karlsson (David).

Skönlitterär författare i Litteraturkarusellen våren 2021 blir Susanna Alakoski. Hon är aktuell med och hyllad för Bomullsängeln som är första delen i en serie romaner om kvinnors liv, arbete och längtan i Finland och Sverige under nittonhundratalet. I april kommer andra delen i denna serie.

David Thurfjell blir Litteraturkarusellens facklitteräre författare våren 2021. David, som är bosatt i Uppsala, gav i somras ut boken Granskogsfolk. Han är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm och hans forskning kretsar kring religion och sekularisering i dagens Sverige. Granskogsfolk är skriven inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt om naturuppfattningar och sekularisering.

Om Litteraturkarusellen

Litteraturkarusellen är ett läs- och litteraturfrämjande samarbete mellan Region Uppsala och kommunbiblioteken i Uppsala län. Varje höst och vår besöker två författare folkbibliotek i länet. Litteraturkarusellen är en del av Region Uppsalas litteratursatsning och arbete för biblioteksutveckling.

Kontakt

Stefan Eurenius

Verksamhetsutvecklare litteratur