Mentor och adept utsedda till mentorskapsprogram inom konst 2024

2024-02-16

Mentorn Oscar Furbacken och adepten Ulrika Ekblom är utsedda till Region Uppsalas mentorskapsprogram inom konstområdet 2024.  Vårens program kommer att genomföras under perioden februari till maj 2024.

Adepten Ulrika Ekblom är fotograf och utbildad vid Corcoran School of Art i Washington D.C och Parsons School of Design i Paris. Vid sidan om det kommersiella fotograferandet har Ulrika alltid arbetat med egna konstnärliga bilder. Hon deltar i mentorskapsprogrammet för att få vägledning och stöd kring hur hon kan nå ut med sina konstverk samt hitta forum för dessa och ett tänk kring presentation av dem. I sitt senaste projekt har hon arbetat med manipulerade bilder av lavar, ett projekt hon gärna vill utveckla med stöd från mentorn.

Mentorn Oscar Furbacken har en examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är en mångsidig konstnär. Han utforskar en rad olika material och uttrycksformer, inklusive foto, film, skulptur och måleri. Genom sina projekt och utställningar på konsthallar och gallerier liksom ett flertal offentliga gestaltningar har Oscar gedigen erfarenhet av konstnärliga uppdrag och processer.

Hans konstnärskap är karakteriserat av gestaltningen av förbisedda organismer såsom lavar, mossor och insekter. Genom att skapa ljusfenomen i små objekt och genom storskaliga installationer väcker han nyfikenhet och respekt för de små världar och ekosystem som vi delar vår livsmiljö med. 

Adepten har matchats med mentorn av Region Uppsala i dialog med adepten utifrån relevant kompetens för adeptens arbetsområde och projektidén i ansökan.

Läs mer om Ulrika Ekblom: Ulrika Ekblom Photography

Läs mer om Oscar Furbacken: Oscar Furbacken

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst