Sök mentorskapsprogram för dansare

2021-09-30

Vill du vara med och utveckla din verksamhet och den konstnärliga dansen i regionen? Få hjälp med att utveckla ditt konstnärsskap eller få rådgivning för att komma vidare med en konstnärlig idé, pedagogisk metodutveckling eller annat inom din verksamhet?

Om programmet

Sedan fem år tillbaka genomför Region Uppsala mentorskapsprogram inom danskonstområdet med syfte att stärka de professionella utövarna och dansen i Uppsala län. Programmet har som syfte att stödja konstnärligt utbyte, utveckla, stärka och höja kompetensen för utövarna såväl som danskonstområdet och skapa bättre förutsättningar att verka i länet.

Metoden bygger på erfarenhetsutbyte och nätverkande där en viktig del är att ge utövare inom danskonsten bättre och hållbara förutsättningar att verka i länet.

Mentorskapsprogram för dansare 2022

Läs mer om ansökan här!

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Hitta på sidan