Utlysning mentorskapsprogram författare

2021-11-09

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt författarskap? Har du fastnat i ett dilemma? Har du idéer du behöver utveckla? Ansök då om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län.

Nu utlyser vi mentorskapsprogrammet för författare våren 2022. Programmet startade 2017 och har kommit till för att:

  • stödja och utveckla författarskap
  • skapa relationer mellan författare
  • stärka det litterära nätverket
  • stimulera lärande
  • ta tillvara kunskaper och erfarenheter
  • ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.

Tidigare deltagare tycker att programmet varit givande, uppskattat och utvecklande. Programmet är processinriktat och en viktig del är att ge icke-etablerade bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen. 

Efter ansökningstiden är det Kulturutveckling Region Uppsala som gör matchningar av mentorer och adepter. Utvalda mentorer och adepter har träffar vid sex tillfällen under hösten. Mentorer får arvode, enligt Författarförbundets arvodesrekommendationer, adepter får inte arvode, men förmånen att gå programmet.

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen och i den regionala kulturplanen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande.

Sista ansökningdag inför våren 2022 är 30 november.

Mentorskapsprogram för författare 2022.

Ansök här!

Kontakt

Fia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur