Skrivande adepter får stöd av mentorer i Region Uppsalas mentorskapsprogram

2022-04-19

Just nu pågår mentorskapsprogram för författare där adepterna Annika Berg-Frykholm, Mia Skott, Catarina Ceder och Hugo Solding får stöd av erfarna författare för att komma vidare i skriv- eller bokprocessen.

Det är Region Uppsala som ansvarar för programmet som även finns för dansare, filmare och konstnärer. Programmet för författare är relativt unikt i landet. Region Värmland har ett program och Region Gotland är på väg att starta upp. 15 maj är senaste datum för att ansöka till höstens program.

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen och i den regionala kulturplanen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande. En av insatserna är mentorskapsprogrammet för författare (start 2017) som stödjer och utvecklar författarskap och stärker det litterära nätverket i länet. Adepter får möjlighet att komma vidare med en idé eller skrivarbete, få tips eller kontakter i branschen eller annat värdefullt stöd för att utveckla sina författarskap.

Under våren 2022 går följande par programmet:

Maria Frensborg och Mia Skott

Maria Frensborg har skrivit ett tjugotal böcker för barn och unga. 2021 debuterade hon som vuxenförfattare, med romanen Dag före röd dag. Maria håller även i skrivarworkshops och skrivkurser på skolor och bibliotek. Historiken och författaren Mia Skott har länge velat skriva en barnbok, för hon har mött så många flickor och pojkar i de historiska källorna med spännande och berörande liv. En dröm som förstärktes än mer när hon som vikarie på ett barnbibliotek mötte massa lässugna barn. Med hjälp av Maria Frensborg får hon nu chansen att på allvar försöka förvandla sin kunskap till förhoppningsvis gripande, äventyrlig och upplysande barnlitteratur.

Agneta Pleijel och Annika Berg-Frykman

Agneta Pleijel har sedan debuten 1970 verkat både som romanförfattare, poet och dramatiker. Pleijels böcker har översatts till en rad språk och hon har mottagit flera stora litterära priser. Annika Berg-Frykholm är journalist sedan 1980, har frilansat åt ett 70-tal tidningar och har skrivit tre böcker, Självbilder – Att komma vidare genom skapande, Om konsten och livet – Porträtt av 23 konstnärer i Uppland samt, tillsammans med konstkritiker Sebastian Johans, boken Jim Frykholm, om makens konstnärskap. Just nu arbetar hon på en dokumentärroman med självbiografiskt innehåll och sökte till programmet för att komma vidare i processen.

– Jag hoppas att med Agneta Pleijel som mentor och bollplank komma vidare i skrivandet och få boken färdig i år, säger Annika Berg-Frykholm.

Nina Ivarsson och Catarina Ceder

Nina Ivarsson debuterade 2017 med ungdomsboken "Risulven, Risulven", som blev nominerad till Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur. Just nu skriver Nina essäer, samtidigt som en ny ungdomsroman är på gång. Nina Ivarsson är mentor till Catarina Ceder som tidigare givit ut ett antal noveller och två barnböcker, och nu skriver på en roman. Med Nina som mentor hoppas Catarina få stöd i att bygga den struktur som ett romanprojekt kräver. Nina säger om skrivandet:

– Det skrivandet kräver av mig är kärlek och klarsynthet, vilket, när det är mödan värt, ständigt prövar och utvidgar mitt tålamod.

Anna-Lena Åberg och Hugo Solding

Ytterligare en mentor är Anna-Lena Åberg som under många år arbetat med kreativa skrivprocesser som lärare på folkhögskola och handleder adept Hugo Solding som går Biskops Arnö författarskola.

Utlysning av mentorskapsprogrammet författare inför hösten 2022 pågår till 15 maj.

Kontakt

Fia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur