Uppstart projekt Växelspel med Suzanne Osten

2022-01-14

Region Uppsala har fått stöd från Statens kulturråd för projektet Växelspel, ett 3-årigt utvecklingsprojekt. Syftet är att utifrån Stig Dagermans författarskap stärka litteraturens ställning genom att utforska metoder för samverkan för konstartsövergripande utveckling. Nu bjuder vi in till ett första möte och får besök av Suzanne Osten.

Uppstartsträff för projektet 16 februari

Välkommen till en uppstart av det nya 3-åriga projektet Växelspel. Projektet vill stärka litteraturen som konstform tillsammans med dramatik och scenkonst. Vi vill utforska nya samverkansformer konstartsövergripande initiativ och på olika sätt lyfta Stig Dagermans författarskap i vår tid.

Tid: onsdag 16 februari 19.00-21.00

Plats: Uppsala Konsert- och Kongress

Om projektet Växelspel

Växelspel är ett 3-årigt projekt med stöd från Kulturrådet. Projektägare är Region Uppsala, Kultur och bildning och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart. Det övergripande syftet med Växelspel är att förnya samverkansformer mellan region, kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället i Uppsala län. Olika aktörer kommer att kunna bidra genom en växelverkan utifrån egna drivkrafter och möjligheter.

Projektet vill särskilt:

  • stimulera den konstnärliga utvecklingen i länet,
  • stödja litteraturen som konstform tillsammans med dramatik och scenkonst,
  • skapa intresse för litteratur och kultur hos unga med utgångspunkt i Dagermans författarskap.

Med inspiration från Dagermans verk vill projektet vårda minnet av ett betydande författarskap, inspirera nya generationer till läsning, eget skapande och skapa residens för konstnärlig utveckling. Regionen vill även testa växelspelet mellan viktiga aktörer i länet. Projektägare är Region Uppsala, Kultur och bildning och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart. 

Här kan du skicka in en idéansökan om samarbete inom ramen för projekt Växelspel.

Fyll i formuläret här!

Kontakt

Fia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur