Mottagare av teaterresidens år 2023

2023-05-05

Region Uppsala har beslutat att utse React Public Performances till mottagare av årets teaterresidens.

React Public Performances är ett kompani som inriktat sig på att skapa interaktiva och genreövergripande föreställningar där teater, dans, rörelse och cirkus blandas. Deras produktioner visas oftast på alternativa och offentliga platser för att skapa möten med nya publikgrupper. Kompaniet är baserat i Stockholm, men medlemmarna kommer från olika europeiska länder. 

Kompaniet React Public Performances

De avser att använda residensperioden den 6 – 14 november 2023 på RUFHS Wik till att testa idéer och utveckla olika koncept - i en växelverkan mellan sceniska labb och öppna work-in-progress-visningar - inför sin kommande produktion. För att pröva de olika koncepten kommer kompaniet att låta kursdeltagare på dans- och storytellinglinjerna RUFHS Wik få ta del av flera öppna repetitioner under residensperioden för att både bidra till kompaniets konceptutveckling och för att skapa ett konstnärligt utbyte mellan residensmottagarna och kursdeltagarna. Förutom en tiodagars residensvistelse inkluderat mat och boende samt tillgång till stor studio, ingår även ett stipendium på 15 000 kr.

Läs mer om kompaniet på reactperformances.com

Läs mer om Region Uppsalas teaterresidens på vår samverkanswebb.

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan