Nio kulturprojekt i Uppsala län får bidrag

2022-04-14

Kultur och bildning har fattat beslut om årets första fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur, enligt riktlinjer fastslagna av Region Uppsalas kulturnämnd. 495 000 kronor fördelas i bidrag till nio olika projekt, som bidrar till att utveckla länets kulturliv.

I fördelningen har en spridning av professionell kultur i Uppsala län eftersträvats, för att bidra till en återstart för kulturlivet. Projekt inom bland annat bildkonst, dans, litteratur och musik beviljas bidrag, och sammantaget äger de rum i minst fyra av länets kommuner.

Projekt som beviljats bidrag

Svenska PEN tilldelas 100 000 kr i projektbidrag för PEN:s internationella kongress år 2022. Svenska PEN har fått förtroendet att vara värd för den 88:e internationella PEN-kongressen som kommer att äga rum i Uppsala den 27 september – 1 oktober 2022. Under veckan blir Uppsala centrum för ett högkvalitativt och angeläget internationellt samtal om litteratur, yttrandefrihet och demokrati. Representanter från PEN-center runt om i världen är inbjudna för att diskutera och fatta beslut, och kongressen erbjuder också ett rikt publikt program med namnkunniga inbjudna internationella gäster. Ambitionen är att främja utbyte och samarbete såväl internationellt som lokalt, då fredspristagare, bästsäljande deckarförfattare, modiga journalister och nyskapande poeter möts. Kongressen stöds bland annat av PEN International, Kulturrådet, Uppsala universitet och Uppsala kommun.

Föreningen Opera på Österbybruk tilldelas 80 000 kr i projektbidrag för att arrangera Österbybruks operadagar år 2023, i lokalen Ånghammaren på Österbybruks herrgårdsområde. Föreningen har ambitionen att etablera Österbybruks operadagar som en av Sveriges ledande sommaroperor, och planerar liksom för tidigare år en större opera, en barnföreställning och flera mindre evenemang i konsertformat. Syftet är att skapa opera av högsta kvalitet utanför storstaden, och indirekt även bidra till besök i en unik kulturarvsmiljö. Österbybruks operadagar år 2022 stöds också bland annat av Region Uppsala, Kulturrådet och Östhammars kommun och äger rum 13-16 juli.

Uppsala läns dövas förening tilldelas 50 000 kr i projektbidrag för att arrangera Dövas Dag 2022 i Uppsala. Dövas dag är en nationell teckenspråkig mötesplats med temat kultur för teckenspråkiga, och den väntas locka deltagare från hela landet under en helg, 23-25 september. Det blir den första Dövas Dag på två år där besökarna kan träffas fysiskt på plats. Ambitionen är att erbjuda kunskap, nätverk och utbyte, samt olika former av kulturuttryck. Samarbetsparter är bland annat Sveriges Dövas Riksförbund och Världsklass Uppsala.

Centre for orgchaosmik studies tilldelas 50 000 kr i projektbidrag för att arrangera Tobo KonstFest (arbetsnamn än så länge). Planen är en endagsfestival 4 juni i Tobo Folkets hus, med fokus på performancekonst och ljudkonst, men även bildkonst, skulptur, installation, fotografi, video, musik och poesi. Ett flertal konstnärer är involverade, varav flera är baserade i Norduppland men främst internationellt verksamma. Impulsen till festivalen kommer ur behovet att skapa lokala plattformar för det fria kulturlivet, och planen är att skapa en årlig festival som växer och bygger engagemang och publik, såväl nära som långt ifrån.

Föreningen Uppsala Loves Hiphop tilldelas 50 000 kr i projektbidrag för att arrangera Jam & Juice Festival, 12-15 maj i Uppsala. Jam & Juice Festival är en streetdancefestival som tar plats på Forumtorget i Uppsala, Svandammshallarna och Uppsala Danscenter, och fokus är på dans, musik och gemenskap. Festivalen innehåller dansworkshops, battles, musik och grafitti och riktar sig såväl till streetdansare som till intresserade unga och vuxna. Ambitionen är att skapa en streetdancefestival liknande de som finns i Malmö, Göteborg och Stockholm. Festivalen stöds bland annat av Uppsala kommun.

Lugnets kulturförening tilldelas 50 000 kr i projektbidrag för att arrangera Visfäst på Lugnet, ett tredelat evenemang i maj och september. Dels arrangeras en Improfäst på Kulturhuset Lugnet i Sätra (Tierp), en minifestival 7 maj där elektronisk nutida konstmusik möter poesi, dans och folkmusik. Dels arrangeras en Förvisfäst vid Flottarkojan i Marma vid stranden till Dalälven, en minifestival 1 september med musik och poesi i samarbete med Föreningen Marmabygden. Och slutligen äger Visfäst på Lugnet rum 3-4 september, med fokus på musik, poesi och konst i ett intimt format.

Hållnäs konstkoloni tilldelas 50 000 kr i projektbidrag för projektet Tales from the forest, en workshop i höst för italienska och svenska professionella illustratörer, med fokus på att utforska skogens landskap ut perspektivet mänskligt berättande. Workshopens huvudsyfte är konstnärlig utveckling och kollegialt och kulturellt utbyte mellan deltagarna, men planen är även att göra avtryck i länet, genom utbyte med fler konstnärer samt ett publikt event. Diskussioner förs om samarbete med bland annat IASPIS och Tierps kommun.

Olov Johansson Musik tilldelas 37 000 kr i projektbidrag för projektet Väsen på cykel. Folkmusikgruppen Väsen planerar en sommarturné på cykel, med ambitionen att ge konserter i merparten av kommunerna i Uppsala län, för att lyfta musiklivet efter pandemins restriktioner, samt använda ett klimatvänligt färdsätt. Samarbete kommer ske med lokala arrangörer och förhoppningen är att ge åtta konserter runt om i länet. Väsen är en svensk folkmusikgrupp med stöd från Kulturrådet som regelbundet turnerar såväl nationellt som internationellt.

Föreningen Konstkraft tilldelas 28 000 kr i projektbidrag för projektet Energi – 20-års jubileumsutställning. Under sommaren planeras för en konstutställning i Ånghammaren, Österbybruks herrgård, med såväl inbjudna konstnärer som föreningens egna, på temat energi, för att bidra till en nystart för konstlivet efter pandemin. 24 konstnärer, från Umeå i norr till Åmål och Finspång i söder, kommer att delta. Projektet stöds av bland annat Östhammars kommun.

Nästa fördelning av regionalt projektbidrag

Årets andra och sista fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur äger rum i oktober-november. Fredag 7 oktober är sista ansökningsdag.