Ny konstnärlig gestaltning i samband med ombyggnationen av 70-huset

2022-11-08

I samband med ombyggnationen av 70-huset på Akademiska sjukhuset har ett omfattande arbete med konstnärlig gestaltning av lokalerna genomförts.

Axel Lieber och Mari Rantanen

Konstnärerna Axel Lieber och Mari Rantanen har samarbetat med en gestaltning av trapphuset. Mari Rantanens verk (färgsättning av trapphuset) bygger på tanken att färg och form kan berätta historier och skapa stämningar lika bra, eller bättre, än rent föreställande bilder. Hennes färgstarka gestaltning tar inga omvägar till vår upplevelse utan uppmanar oss i stället att som i spelet Monopols ”Gå direkt till…” i det här fallet känslan.

Marie Rantanen är född och uppvuxen i Finland, har bott många år i New York för att nu ha sin fasta plats i Sverige. Kanske syns det i hennes konst att hon utan oro och ängslan rör sig mellan olika kulturer. Kopplingar finns till såväl finsk design som till amerikansk graffittikultur.

Axel Liber (våningsmarkörer) är född i Düsseldorf och delar sin tid mellan Tyskland och Sverige. Liebers konst utgår ofta från vardagliga, bekanta former och föremål som får andra betydelser när de placeras i nya sammanhang.

Marie Andersson

I hisshallen har konstnären Marie Andersson skapat konstverk i taket och som bär namnet Ultuna väderstation. De tio hisshallarna och vårdavdelningarna representerar väderrapporter mellan åren 1910–2010 från den nedlagda Uppsala Ultuna väderstation. I sjukhusets tak återuppstår väderstationen i form av fotografiska observationer, meteorologiska noteringar och poetiska kommentarer.

I varje hisshall finns också en geografisk orientering i form av en kompass som visar var man befinner sig i förhållande till ett visst väderstreck – som anslagstavlans DU ÄR HÄR. Men också som en vink om att det nästan alltid finns hopp om att finna nya platser att upptäcka och undersöka.

Laura König

Till Skeppet har den tyska konstnären Laura König skapat ett fiktivt laboratorium med koppling till alkemin – den äldre tidens kemi men som också innehåller filosofi, mysticism, teosofi och många andra områden. Även om den idag kan kallas en pseudovetenskap finns det inslag i dagens kemi som har sina rötter i Alkemin. I Laura Königs verk är detaljerna och de olika materialen lika viktiga som berättelsen om tankens frihet och kreativiteten som nyckel för nya upptäckter.

Övrig konst på plats

Förutom ovanstående platsspecifika verk finns också en kollektion av konst utplacerad på vårdavdelningar och i Skeppet. I Skeppet hänger exempelvis konst av Linn Fernström och Linda Hofvander och på vårdavdelningarna finns verk av bland andra Anna Bjerger och Gunnar Larsson.

Anslag från regionfullmäktige

Regionfullmäktige anslår motsvarande 1% av byggnadskostnaden till konst i samband med renoveringar och nybyggnationer. Det ger en möjlighet att med konst bidra till intressanta och trivsamma miljöer där det finns utrymme för samtal och eftertanke. Inköp och beställningar blir också ett stöd till yrkesverksamma konstnärer.

Kontakt

Andreas Bjersby

Enhetschef konstenheten