Ansökan till ny yrkeshögskoleutbildning till tolk är öppen

2021-01-07

Wiks folkhögskola startar i mars en yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk i språken arabiska, somaliska och tigrinja.

Utbildningen börjar den 22 mars och pågår under 3 terminer, heltid på distans. Den är på 300 YH-poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Sista ansökningsdag är den 10 februari.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen och ansök!

Läs mer om tolkutbildningen

Kontakt

Rutger Zachau

Utbildningsledare YH-utbildning till kontakttolk

E-post: wiks.yrkeshogskola@regionuppsala.se

Telefon: 018-617 44 19

Hitta på sidan