Open Call: Konstdygnets residens för konstnärer och curator/konstkritiker

2021-04-26

Konstdygnet 2021 handlar om vad som händer med konsten. Vi vill sätta fokus på nya erfarenheter och värdefulla lärdomar som kommit till i det läge som världen befinner sig i på grund av den pågående pandemin. Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt!

Förra året bjöd Konstdygnet in konstnärer att undersöka ovissheten och tiden i ofrivillig isolering. I år vill vi blicka framåt och fokusera på framtid och utveckling. Vilka nya riktningar och former tar konsten? Hur förhåller den sig till framtiden? Vilka insikter har vuxit fram under den här tiden och vad tar vi med oss? Konstdygnet bjuder under våren 2021 in konstnärer från fyra län i Sverige att delta i Konstdygnets residens för att reflektera över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld. Dessutom erbjuds en residensplats för en curator eller konstkritiker som är verksam i landet och som vill undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. I spåren av pandemin, hur går det att stärka civilsamhällets konstaktörer? Och hur kan vi möjliggöra en likvärdig konstscen i hela landet? Hur kan konstscenen se ut i framtiden? I samband med residenset ges en curator eller konstkritiker möjlighet till att samtala med konstföreningar och Konstfrämjandets distrikt.

Om Konstdygnet

Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet. Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.

Ansök senast 27 maj

Svar/besked ges senast en månad efter sista ansökningsdag.

Så här söker du:

Ansökningsformulär - Residens Konstdygnet

Ansök senast 27 maj!

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst