Open call/utlysning till dig som är konstnär

2021-03-17

Region Uppsala bjuder in till ett Open call för yrkesverksamma konstnärer i Uppsala län. Region Uppsala samarbetar med Statens konstråd om att genomföra portfoliovisningar för att köpa in konst från hela landet utifrån det uppdrag som Statens konstråd har från regeringen för budgetåret 2021.

I Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens konstråd tilldelas myndigheten uppdraget att för 25 miljoner kronor i extra inköpsmedel ”öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen”.

Projektets vision är att inköpen med extra medel under 2021 kommer att lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen, ett avtryck som kan beskrivas som en distinkt samling i samlingen. De inköpta verken/projekten ska utgöra en betydande del i de nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera ut de kommande 1–3 åren. Därigenom får alltfler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin egen närmiljö. 

Syftet med själva regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och att ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer.

Bland de verktyg som Statens konstråd använder sig av är portfoliovisningar med inriktning på inköp en metod.

Portfoliovisningarna äger rum online i Teams och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet samt Moderna museet.

Open call och förfaringssätt

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst