Region Uppsala fördelar kulturbidrag 2024

2024-03-04

Uppsala stadsteater, Stiftelsens Upplandsmuseet och Folkrörelsearkivet i Uppsala län är några av de kulturinstitutioner som får årligt kulturbidrag av Region Uppsala. Totalt har Statens kulturråd tilldelat regionen 48 098 000 miljoner kronor i statsbidrag att fördela till de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen 2024. Tilldelningen är en ökning med 0,9 procent från i fjol.

- Kulturnämnden har inte sett några skäl att förändra fördelningen av medel i år utan fördelar bidragen enligt samma principer som tidigare, men med en uppräkning på 0,9 procent, säger Helene Zeland Bodin (C), ordförande i kulturnämnden.

Statsbidragen fördelas enligt följande:

  • Uppsala stadsteater AB tilldelas 18 387 000 kronor
  • Stiftelsen Musik i Uppland tilldelas 17 569 000 kronor
  • Stiftelsen Upplandsmuseet tilldelas 7 050 000 kronor
  • Folkrörelsearkivet i Uppsala län tilldelas 736 000 kronor
  • Arkivet Företagens historia för Uppsala län tilldelas 164 000 kronor

Utöver det, fördelas drygt 4 miljoner för arbete med främjande insatser för länets kulturliv.

- Kulturstödet går till verksamheter som lockar många olika grupper av invånare och de bidrar till ett rikt och varierat kulturliv i Uppsala län, säger Annika Eklund, kulturdirektör, Region Uppsala.
Kultursamverkansmodellen är statens modell för att lämna statsbidrag till regionernas kulturverksamheter i landet. Det sker genom årliga statliga verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet.

Kontakt

Annika Eklund

Kulturdirektör

Hitta på sidan