Region Uppsala har beviljats 350 000 kr i filmstöd

2023-04-05

Efter två år med stöd från Svenska Filminstitutet till kortfilmsatsningen Talent to Watch har filmverksamheten vid Region Uppsala beviljats stöd även i år. Det stödet består av 200 000 kr. Nytt för i år är att vi utöver det beviljats 150.000 kr för stöd till dokumentärfilm.

Filmverksamheten kommer fortsätta erbjuda workshops och individuell manushandledning till den utvalda gruppen, samt handledning av dokumentärfilmaren Ellen Fiske till de dokumentära projekten.

Under 2021-2022 har sammanlagt tio projekt beviljats stöd inom Talent to Watch. I år kan filmskapare ansöka senast den 12 maj och verksamhetsutvecklare Louise Bown räknar med att stödja och lotsa fram ytterligare tre-fyra filmprojekt inom fiktion respektive dokumentärfilm.

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film

Hitta på sidan