Region Uppsala höjer kulturstöden

2022-02-09

En ny huvudinriktning och nya riktlinjer har tagits fram för Region Uppsalas kulturstöd, Från och med 2022 höjs summorna som fördelas inom flera av stöden.

Region Uppsala stödjer kulturlivet i Uppsala län, bland annat genom olika former av bidrag och stipendier inom kultur samt bidrag till civilsamhället. Under 2021 genomfördes en översyn av Kulturnämndens bidrag och stipendier utanför kultursamverkansmodellen, för att utveckla stödet till kulturlivet.

Dessa är de viktigaste förändringarna enligt de nya riktlinjerna:

  • Inom regionalt arrangörsstöd för dans och teater, med barn och unga som prioriterad målgrupp, fördubblas summan som fördelas till 550 000 kr. Detta för att ytterligare främja spridning av dans och teater av hög kvalitet i hela länet, främst till den yngre publiken. Ideella föreningar eller kommunala verksamheter (till exempel skolor, förskolor, bibliotek) i Uppsala län kan ta del av stödet för att arrangera föreställningar. Indirekt främjar stödet också professionell verksamhet inom dans och teater.
  • Regionalt stöd till filmproduktion fördubblas också till 200 000 kronor för att stödja filmare i Uppsala län i deras arbete med produktion av kort- och dokumentärfilm.
  • Region Uppsalas kulturstipendier för unga kommer att nylanseras under 2022, med en utökad summa att fördela och med en breddad åldersgrupp som kan ansöka; unga i åldern 15-25 år.
  • Summan som fördelas inom Region Uppsalas kulturstipendier ökas ytterligare, till 620 000 kr för år 2022 , utöver ökningen som gjordes år 2021. Detta för att kunna stötta fler enskilda professionella kulturskapare i länet.
  • Regionalt verksamhetsbidrag inom kultur har fått tydligare riktlinjer och den totala summan som fördelats för 2022 har ökats betydligt, för att möjliggöra nya eller fortsatta satsningar för flera av organisationerna.
  • Regionalt projektbidrag inom kultur har fått nya riktlinjer och fördelas vid två ansökningstillfällen per år, en gång på våren och en på hösten.

Läs om Region Uppsalas olika kulturstöd.

Hitta på sidan