Region Uppsala söker koreograf och projektledare för Danssommarjobbet 2022

2021-12-16

Sedan 2002 arrangerar Region Uppsala Danssommarjobbet i Uppsala kommun. Det är ett spännande och annorlunda sommarjobb där ungdomar i årskurs 9 ges möjlighet att prova på yrket som dansare under tre veckor, från audition till färdig produktion. Nu söker Region Uppsala en ny koreograf och projektledare för uppdraget 2022.

Vi söker dig som är professionellt verksam inom dansområdet och bor eller har anknytning till Uppsala län. Du bör ha ett starkt intresse för, och erfarenhet av, att arbeta med ungdomar med olika dansbakgrund. Du bör även ha en förmåga att kunna driva en pedagogisk och konstnärlig process framåt. Du bör också ha intresse för projektledning då en stor del av arbetet handlar om att självständigt leda projektet, men också hålla i kontakterna med Uppsala kommun som ansvarar för själva feriearbetet för ungdomarna.

Din ansökans innehåll

  • Kort beskrivning av dig själv och din yrkeserfarenhet
  • En projektplan för din konstnärliga idé. Som koreograf väljer du själv tema/innehåll, dansstil, arbetssätt, skapandemetoder med mera

Arbetsbeskrivning koreograf/projektledare

  • Introduktionsmöten med Region Uppsala, överlämning av projektet
  • Planering och genomförande av audition, uttagning av dansare
  • Kontakt med Uppsala kommuns ferieförmedling, utbildning för sommarjobbshandledare, fylla i ungdomarnas timrapporter och löneblanketter
  • Koreografiskt arbete, ansvar för repetitioner, en färdig produktion att visa upp offentligt
  • Förberedelser inför föreställning, boka teknik, söka tillstånd, köpa in kostym/eventuell rekvisita
  • Utvärdering efter avslutat projekt

Mejla din ansökan till melody.sheikh@regionuppsala.se senast den 14 januari 2022.

Om du har frågor om Danssommarjobbet eller ansökan är du är välkommen att höra av dig!

Kontakt

Melody Sheikh Mantilla

Arvodist