Region Uppsala söker nya deltagare till kulturstipendiegruppen

2023-04-28

Har du – eller någon du känner – djupa kunskaper inom något konstområde och vill bidra till att välförtjänta kulturskapare i Uppsala län uppmärksammas och stöttas genom kulturstipendier? Då ska du anmäla intresse för, eller tipsa vidare om, att delta i Region Uppsalas kulturstipendiegrupp! Anmäl ditt intresse senast 15 maj.

Region Uppsala delar varje år ut ett antal kulturstipendier till professionella kulturskapare i Uppsala län, för att främja konst- och kulturlivet. Till hjälp med att se över ansökningar och ta fram förslag till mottagare av stipendierna, utser Region Uppsalas kulturnämnd en kulturstipendiegrupp. Gruppen består vanligtvis av fem-sex personer med sakkunskap inom olika konstområden (bild och form, musik, litteratur, film, teater, dans, etc.). De utför uppdraget på sin fritid, alltså ej genom sin eventuella anställning, mot ett mindre årligt arvode. Kulturstipendiegruppen har uppdraget i fyra år, därefter utses en ny grupp. Nu söker vi deltagare för perioden 2024-2027!

Uppdrag

Kulturstipendiegruppens uppdrag innebär i korthet att:

  • avsätta tid främst under hösten till att läsa ansökningar och ta del av arbetsprover
  • delta vid två hel- eller halvdagars arbetsmöten i Uppsala i november-december för att ta fram ett förslag på stipendiater
  • skriva förslag på motiveringar.

Region Uppsala sköter all administration under processen.

Kulturstipendiegruppen bjuds också in till stipendieutdelningen, som äger rum på våren under festliga former. Tidigare kulturstipendiegrupper har beskrivit arbetet som hedersamt och roligt, eftersom det ger en överblick över kulturlivet och möjlighet till samtal och diskussion i en engagerad grupp.

Urval

Du behöver ha god kompetens inom ett konstområde (eller flera), och du kan, men behöver inte, ha kunskap om kulturlivet i Uppsala län. Låter uppdraget intressant, skicka då in din intresseanmälan senast 15 maj!

Om vi tror du passar tar vi kontakt med dig och berättar mer om uppdraget. En bra kombination av kompetenser, mångfald ur olika aspekter, samt en bedömning av risk för jävssituationer, avgör gruppens sammansättning.

Kultur och bildning tar fram förslag på kulturstipendiegrupp till Region Uppsalas kulturnämnd, som utser gruppen vid sitt sammanträde i september. Därefter tar gruppens arbete vid, inför 2024 års kulturstipendier.

Anmäl ditt intresse via formuläret.

Hitta på sidan