Region Uppsalas kulturstipendiater 2021 är utsedda

2021-02-18

Region Uppsala fördelar 530 000 kronor till tio kulturskapare i länet. Regissören och dramatikern Dag Thelander får konstnärligt utvecklingsstöd 2021–2022.

DagThelander1-800px.jpg

Dag Thelander. Fotograf: Micke Sandström. 

Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 18 februari utsett, dels årets kulturstipendiater, dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2021–2022.

Kulturstipendierna ges till åtta personer inom olika konstområden som får dela på 320 000 kronor. Dessutom utdelas ett hedersstipendium på 10 000 kr. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd har tillfallit regissören och dramatikern Dag Thelander som erhåller 100 000 kronor per år i två år, totalt 200 000 kronor.

Den totala stipendiesumman är i år 530 000 kronor vilket är en höjning med 100 000 kr jämfört med de senaste åren. Det höjda stipendiebeloppet är en prioritering i den regionala kulturplanen med syfte att främja kulturskapares möjligheter att verka och utvecklas i länet.

- Det är angeläget och positivt att på detta sätt ännu mer lyfta fram och stötta duktiga kulturskapare i vårt län, särskilt i dessa osäkra tider för kulturlivet som pandemin medför, säger Cecilia Linder (M), ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

Ansökningar

Till ansökningstillfället 1 oktober 2020 inkom 97 ansökningar om kulturstipendier och 2 förslag till hedersstipendium, samt 47 ansökningar om konstnärligt utvecklingsstöd. Flest ansökningar gjordes inom konstområdena bildkonst, musik och litteratur för kulturstipendierna medan konstnärligt utvecklingsstöd fick klart flest ansökningar inom bildkonst. Många ansökningar gjordes också för en kombination av flera konstområden inom de båda kategorierna av stipendier. Fler kvinnor än män sökte kulturstipendier medan konstnärligt utvecklingsstöd fick fler manliga sökande.

Handläggning

För varje mandatperiod utser kulturnämnden ett antal sakkunniga personer inom olika konstområden. Denna grupp lämnar förslag på stipendiater till nämnden. Sakkunniggruppen 2020–2023 består av Alfred Arvidsson – litteratur, folkbildning, Göran Ulväng – kulturhistoria, Hanna Nordell – konst, konsthantverk, foto, Hadrian Prett – musik, Loretto Villalobos – teater, dans och Martyna Olszowska – film.

Stipendieutdelning

En utdelningsceremoni planeras äga rum i samband med vårens regionala kulturkonferens, på ett sätt som är anpassat till de pandemirestriktioner som då råder.

Motiveringar

Motivering konstnärligt utvecklingsstöd 2021–2022

Motiveringar Region Uppsalas kulturstipendier 2021 

Region Uppsalas kulturstipendiater 2021

Film: Mohammed Al Majdalawi, 40 000 kr

Konst/textil: Emilia Sundqvist, 40 000 kr

Kulturhistoria/konsthantverk: Anna Sjögren, 40 000 kr

Litteratur: Oskar Jonsson, 40 000 kr

Litteratur: Åsa Norén, 40 000 kr

Musik: Gabriel Dluzewski, 40 000 kr

Musik: Thommy Wahlström, 40 000 kr

Scenkonst: Per Wickström, 40 000 kr

Hedersstipendium (kulturhistoria/musik): Gérard de Roquette-Buisson, 10 000 kr

Mottagare av Konstnärligt utvecklingsstöd 2021–2022

Scenkonst: Dag Thelander, 100 000 kronor per år i två år