Region Uppsalas kulturstipendiater år 2022 är utsedda

2022-02-18

Region Uppsala fördelar 620 000 kr till 13 kulturskapare i länet. Bildkonstnären Karin Willén får Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2022–2023 för att fortsätta utveckla sitt arbete kring Hållnäshalvön och skogen.

Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 17 februari utsett dels årets kulturstipendiater, dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2022–2023.

Kulturstipendierna ges till tio utövare inom olika konstområden som får dela på 400 000 kr. Dessutom utdelas två hedersstipendier på 10 000 kr var, för mångårigt kulturellt engagemang. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd tillfaller bildkonstnären Karin Willén som erhåller 100 000 kr per år i två år, totalt 200 000 kr.

Den totala stipendiesumman är i år 620 000 kr, vilket innebär en höjning jämfört med året innan, då stipendiesumman också höjdes. Det ökade stipendiebeloppet är en prioritering i den regionala kulturplanen med syfte att främja kulturskapares möjligheter att verka och utvecklas i länet.

– Vi är väldigt glada över att kunna lyfta fram och stötta välförtjänta kulturskapare, de utgör en omistlig del av länets kulturliv. Extra roligt är att återigen kunna dela ut fler stipendier, och på så vis bidra till kulturlivets utveckling efter pandemin, säger Cecilia Linder (M), ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

Ansökningar och sakkunniggrupp

Till ansökningstillfället 1 oktober 2021 inkom totalt drygt 140 ansökningar om kulturstipendium och konstnärligt utvecklingsstöd samt förslag till hedersstipendium, inom olika konstområden. Alla ansökningar som sänds in ses över av en grupp sakkunniga inom olika konstområden. Gruppen är utsedd av kulturnämnden för en fyraårsperiod, och lämnar förslag på stipendiater till nämnden.

Sakkunniggruppen 2020–2023 består av Alfred Arvidsson – litteratur och folkbildning, Göran Ulväng – kulturhistoria, Hanna Nordell – konst, konsthantverk och foto, Hadrian Prett – musik, Loretto Villalobos – scenkonst och Martyna Olszowska – film.

Stipendieutdelning

En utdelningsceremoni planeras äga rum tisdagskvällen 22 mars med inbjudna gäster.

Motiveringar

Motivering konstnärligt utvecklingsstöd 2022–2023
Motiveringar Region Uppsalas kulturstipendier 2022

Region Uppsalas kulturstipendiater år 2022

Bildkonst: Natasha Dahnberg, stipendium 40 000 kr
Bildkonst: Sahar Alkhateeb, stipendium 40 000 kr
Dans: Zala Pezdir, stipendium 40 000 kr
Film: Ellen Fiske, stipendium 40 000 kr
Film/teater: Loran Batti, stipendium 40 000 kr
Illustration/barnlitteratur: Aron Landahl, stipendium 40 000 kr
Litteratur/översättning: Hillevi Norburg, stipendium 40 000 kr
Litteratur/översättning: Jesper Festin, stipendium 40 000 kr
Ljudkonst/musik: Anna Haglund, stipendium 40 000 kr
Scenkonst: Lovisa Onnermark, stipendium 40 000 kr
Hedersstipendium (musik/kör): Ingegärd Petersen, stipendium 10 000 kr
Hedersstipendium (musik/arrangör): Klaus Pontvik, stipendium 10 000 kr

Mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2022–2023

Bildkonst: Karin Willén, stipendium 100 000 kr per år i två år