Region Uppsalas kulturstipendiater år 2023 är utsedda

2023-02-17

Region Uppsala fördelar totalt 730 000 kr i stipendier till 24 unga respektive professionella kulturutövare i länet. Poeten och översättaren Jasim Mohamed får Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstipendium 2023–2024, för sin obändiga tro på lyrikens kraft att lyfta de stora frågorna, och för sitt ovärderliga arbete med att förmedla litteratur mellan Sverige och den arabisktalande delen av världen.

Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 17 februari utsett dels årets unga kulturstipendiater, dels årets professionella kulturstipendiater samt hedersstipendiater, och dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstipendium för år 2023–2024.

Elva unga kulturstipendiater inom olika konst- och kulturområden tilldelas stipendium om 10 000 kr var. Kulturstipendier för unga nylanserades inför i år, med bland annat förändrad åldersgräns för att möjliggöra även för unga över gymnasieåldern att ansöka. Tio professionella kulturstipendiater tilldelas arbetsstipendium om 40 000 kr var, med olika konstnärliga projekt och utvecklingsplaner i sikte. Dessutom utdelas två hedersstipendier på 10 000 kr var, för mångårigt kulturellt engagemang. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstipendium tillfaller poeten och översättaren Jasim Mohamed som erhåller 100 000 kr per år i två år, totalt 200 000 kr. Den totala stipendiesumman är i år således 730 000 kr.

– Det är en mycket glädjande uppgift att få lyfta fram och stödja alla dessa välförtjänta kulturstipendiater, vars skapande bidrar stort till kulturlivet både i Uppsala län och på en nationell nivå. Väldigt roligt är det också att stödja de unga kulturstipendiaterna, där flera redan är på väg mot en professionell bana inom konst och kultur, säger Helene Zeland Bodin (C), ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom olika konst- och kulturområden i länets kulturliv. Unga kulturutövare i åldern 15-25 år som bor eller går i skolan i Uppsala län kan få kulturstipendier för unga. Professionellt konstnärligt eller kulturellt verksamma som är folkbokförda i Uppsala län kan få kulturstipendier, medan personer med mångårig förtjänstfull kulturell verksamhet i länet kan föreslås att få hedersstipendium. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstipendiet är att ge yrkesverksamma kulturskapare, folkbokförda och verksamma i länet, möjlighet till en längre tids utveckling och förnyelse.

Ansökningar och sakkunniga

Till ansökningstillfället 1 oktober 2022 inkom totalt 190 ansökningar eller förslag inom de olika stipendierna och inom olika konstområden. Alla ansökningar som sänds in ses över av sakkunniga inom olika konst- och kulturområden. Dels av tjänstepersoner vid Kultur och bildning och vid regionala kulturinstitutioner, dels av en särskild sakkunniggrupp som är utsedd av Region Uppsalas kulturnämnd för en fyraårsperiod. De sakkunniga lämnar förslag på stipendiater till nämnden. Sakkunniggruppen för åren 2020–2023 består av Alfred Arvidsson – litteratur och folkbildning, Göran Ulväng – kulturhistoria, Hanna Nordell – konst, konsthantverk och foto, Hadrian Prett – musik, Loretto Villalobos – scenkonst och Martyna Olszowska – film.

Stipendieutdelning

En utdelningsceremoni planeras äga rum onsdagskvällen 22 mars med inbjudna gäster.

Motiveringar

Region Uppsalas kulturstipendier för unga 2023
Region Uppsalas kulturstipendier år 2023
Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstipendium 2023–2024

Region Uppsalas kulturstipendier för unga 2023

Tjelvar Andersson Chronholm – stipendium 10 000 kr inom hemslöjd
Malva Sanner – stipendium 10 000 kr inom dans
Ida Mandrén – stipendium 10 000 kr inom dans
Dominque Lim – stipendium 10 000 kr inom dans
Amelia Meyer – stipendium 10 000 kr inom konst
Tilda Hammar – stipendium 10 000 kr inom konst
Oskar Söderman – stipendium 10 000 kr inom konst
Nadja Källman – stipendium 10 000 kr inom konst
Isabella Virgo-Perback – stipendium 10 000 kr inom musik
Alice Lindblad – stipendium 10 000 kr inom musik
Cedra Assaf – stipendium 10 000 kr inom musik

Region Uppsalas kulturstipendier år 2023

Isak Hall – arbetsstipendium 40 000 kr inom bildkonst
Sara Linderoth – arbetsstipendium 40 000 kr inom fotografi/bildkonst
Tomas Paulsson – arbetsstipendium 40 000 kr inom film
Franco Veloz – arbetsstipendium 40 000 kr inom film
Ylva Hillström – arbetsstipendium 40 000 kr inom litteratur
Mattias Käck – arbetsstipendium 40 000 kr inom litteratur
Jenny Sunesson – arbetsstipendium 40 000 kr inom ljudkonst
Sara Bäck – arbetsstipendium 40 000 kr inom musik
Melody Sheikh Mantilla – arbetsstipendium 40 000 kr inom dans
Affe Ashkar – arbetsstipendium 40 000 kr inom teater
Carl-Åke Eriksson – hedersstipendium 10 000 kr inom kulturhistoria
Eva Wrede – hedersstipendium 10 000 kr inom kulturhistoria

Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstipendium 2023–2024

Jasim Mohamed – stipendium 100 000 kr per år i två år inom litteratur