Region Uppsalas kulturstipendiater år 2024 utsedda

2024-03-05

Region Uppsala fördelar totalt 730 000 kr i stipendier till 24 unga respektive professionella kulturutövare i länet. Författaren, dramatikern och Poetry Slam-artisten Alma Kirlić som med humor och slagfärdighet lyfter teman som hem, identitet, kärlek, smärta, flykt och drömmar får Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstipendium 2024–2025. Beslutet fattades av Kulturnämnden den 4 mars.

- Det är en glädjande uppgift att få lyfta fram och stödja alla dessa välförtjänta kulturstipendiater. Deras skapande bidrar stort till kulturlivet både i Uppsala län och på en nationell nivå. Väldigt roligt är det att stödja de unga kulturstipendiaterna, där flera redan är på väg mot en professionell bana inom konst och kultur, säger Helene Zeland Bodin (C), ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Totalt inkom 225 ansökningar eller förslag inom de olika stipendierna och inom olika konstområden. Ansökningarna ses över av sakkunniga inom olika konst- och kulturområden, tjänstepersoner vid Kultur och bildning och vid regionala kulturinstitutioner.

Stipendier delas ut inom kategorierna unga, professionella samt hedersstipendiater. Även ett mer omfattande konstnärligt utvecklingsstipendium för år 2024–2025 delas ut.

De tolv unga kulturstipendiaterna inom olika konst- och kulturområden tilldelas stipendium om 10 000 kr var.

- I år sökte ovanligt många unga stipendium och det fanns ett starkt urval av unga skickliga kulturskapare. Antalet stipendier utökades därför från elva till tolv, det är viktigt att uppmuntra unga att våga satsa på kultur, säger Annika Eklund, kulturdirektör.

Tio professionella kulturstipendiater tilldelas arbetsstipendium om 40 000 kr var, som uppmuntran och stöd för fortsatt verksamhet inom sitt konstområde. Ett hedersstipendium på 10 000 kr för mångårigt kulturellt engagemang tilldelas Mats Lundborg för hans arbete med folkbildning.

Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstipendium tillfaller författaren och Poetry Slam-artisten Alma Kirlić som får 100 000 kr per år i två år, totalt 200 000 kr.

Med kulturstipendierna vill Region Uppsala ge stöd och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom olika konst- och kulturområden i länets kulturliv. Unga kulturutövare i åldern 15–25 år som bor eller går i skolan i Uppsala län kan tilldelas kulturstipendier för unga. Professionellt konstnärligt eller kulturellt verksamma som är folkbokförda i Uppsala län kan tilldelas kulturstipendier, medan personer med mångårig förtjänstfull kulturell verksamhet i länet kan föreslås att få hedersstipendium.

Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstipendiet är att ge yrkesverksamma kulturskapare, folkbokförda och verksamma i länet, möjlighet till en längre tids utveckling och förnyelse.

Sakkunniggruppen utses av Region Uppsalas kulturnämnd för en fyraårsperiod. De sakkunniga lämnar förslag på stipendiater till nämnden. Sakkunniggruppen för åren 2024–2027 består av Gunnel Furuland – litteratur, Tomas Järliden – konst, konsthantverk och foto, Natalie Gourman Syberg – musik, Jonas Elverstig – scenkonst och Sigrid Hadenius-Ebner – film.

En utdelningsceremoni planeras äga rum den 11 april.

Region Uppsalas kulturstipendier för unga 2024

Ebba Hernström (Uppsala)– stipendium 10 000 kr inom hemslöjd 

Felicia Hedman (Uppsala) – stipendium 10 000 kr inom dans och cirkus

Kurt Axel Emanuelsson Vretander (Uppsala) – stipendium 10 000 kr inom dans

Lova Rindström (Uppsala) – stipendium 10 000 kr inom teater 

Ziggy Lindholm (Uppsala) – stipendium 10 000 kr inom konst 

Julia Janeh (Enköping)– stipendium 10 000 kr inom konst

Cornelia Tell (Uppsala)– stipendium 10 000 kr inom konst

Erik Spelmans (Uppsala) – stipendium 10 000 kr inom litteratur 

Filippa Eklund (Uppsala) – stipendium 10 000 kr inom litteratur 

Hampus Ljunggren (Uppsala) – stipendium 10 000 kr inom musik

Ella Östberg (Enköping) – stipendium 10 000 kr inom musik

Oscar Wahlberg (Knivsta)– stipendium 10 000 kr inom film

Region Uppsalas kulturstipendier år 2024

Maja Möller (Uppsala) – arbetsstipendium 40 000 kr inom bildkonst

Mireia Rocher (Uppsala) – arbetsstipendium 40 000 kr inom bildkonst

Vera Berggren Wiklund (Uppsala) – arbetsstipendium 40 000 kr inom film

Marjo Palokangas (Uppsala) – arbetsstipendium 40 000 kr inom film

Sofia Uggla (Uppsala, Almunge) – arbetsstipendium 40 000 kr inom litteratur 

Jonas Gren (Uppsala) – arbetsstipendium 40 000 kr inom litteratur 

Anders Rydell (Knivsta)– arbetsstipendium 40 000 kr inom litteratur

Ebba Stahre (Uppsala) – arbetsstipendium 40 000 kr inom musik

Maria L Hallengren (Tierp) – arbetsstipendium 40 000 kr inom musik

Lisa Eriksson (Uppsala, Järlåsa)– arbetsstipendium 40 000 kr inom cirkus

Mats Lundborg (Bålsta)– hedersstipendium 10 000 kr inom folkbildning

Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstipendium 2024–2025

Alma Kirlić (Uppsala) – stipendium 100 000 kr per år i två år inom litteratur/teater

 

Kontakt

Annika Eklund

Kulturdirektör