Regionalt bidrag till kulturprojekt fördelat

2021-12-10

Kultur och bildning har fattat beslut om årets tredje och sista fördelning av regionalt bidrag till kulturprojekt med koppling till Uppsala län. Drygt 400 000 kronor fördelas till åtta olika projekt, som bidrar till att utveckla länets kulturliv.

I fördelningen har projekt med en regional prägel samt medfinansiering från fler håll prioriterats. Bidrag beviljas inom områdena bildkonst, musik och scenkonst. Två av projekten har barn och unga som huvudsaklig målgrupp. I fördelningen som helhet finns en spridning till minst tre av länets kommuner.

Dessa projekt beviljas bidrag: 

  • Leufstabruks Kammarsolister beviljas 80 000 kronor i projektbidrag för att genomföra Lövstabruks Kammarmusikfestival under sommaren 2022. Festivalen genomförs för tionde året och detta firas med festivaltemat ”Sverige – i skuggan av kontinenten”. Åtta konserter med svensk konstmusik, ny som gammal, kommer erbjudas. 

 

  • Föreningen Opera på Österbybruk beviljas 80 000 kronor i projektbidrag för att genomföra Österbybruks operadagar under sommaren år 2022. Österbybruks operadagar är inne i en process att etablera sig som en av Sveriges ledande sommaroperor. Som huvudnummer år 2022 planeras tre helaftonsföreställningar av Antonin Dvoraks opera "Rusalka" i lokalen Ånghammaren. Utöver det planeras även en barnföreställning, mindre konserter samt gästspel på äldreboenden. 

 

  • Dennis Sandin AB beviljas 70 000 kronor i projektbidrag för att genomföra projektet De forna dagarna. De forna dagarna är en nyskriven pjäs i historisk dräkt som planeras sättas upp vid Uppsala slott. Pjäsen lyfter på olika sätt Upplands historiska arv. Ett antal publika föreställningar planeras, samt några för gymnasieklasser. Projektet genomförs bland annat i samarbete med Uppsala universitet.

 

  • Melody Sheikh Dans beviljas 57 000 kronor i projektbidrag för att genomföra projektet SVART SVART SVART, en suggestiv föreställning om mörker och andra rädslor, riktad till barn i lågstadieåldern. Processen att ta fram föreställningen inleds med ett förarbete bestående av workshops på olika skolor, för att få till ett utbyte med den tilltänkta målgruppen.

 

  • Konstfrämjandet Uppland beviljas 50 000 kronor för att genomföra projektet Öppna dörrar – en konstvecka med utställning. Planen är att bjuda in konstnärer för att hålla såväl kollegiala som publika workshopar under en konstvecka, både för vuxna och barn och unga. Under veckan arrangerar Konstfrämjandet Uppland konstnärssamtal och andra publika evenemang och konstnärerna i ateljéföreningen Hospitalet på Ulleråker håller ateljéerna öppna vissa kvällar. En utställning både utomhus och inomhus planeras också.

 

  • Teater Oland beviljas 50 000 kronor för att genomföra projektet Skogssystrar, en teaterföreställning riktad till barn i mellanstadieåldern, med samers tidigare närvaro i Uppland som huvudtema. Pjäsen kretsar kring vänskapen mellan två tolvåriga flickor i norra Uppland på 1700-talet. Brita är skogssame och Johanna är bonddotter, och de blir bästa vänner i hemlighet.

 

  • Föreningen Klaverens Hus beviljas 30 000 kronor i projektbidrag för att öppna en filial och arrangera konserter och föredrag i Salsta slott. Föreningen Klaverens Hus bevarar och vårdar klaverinstrument såsom pianon och flyglar, samt sprider kunskap om klaverkultur genom tiderna. Tre konserter planeras i Salsta slott under sommaren 2022.

 

  • Föreningen Konstvarning beviljas 20 000 kronor i projektbidrag för att genomföra projektet Kulturcentrum Järnboden i Harg under sommaren 2022. Ambitionen är att under ett antal sommarveckor skapa ett levande kulturcentrum på platsen, med bland annat konstutställningar med både etablerade och nya konstnärer samt workshops.

 

Under 2022 kommer regionalt projektbidrag inom kultur att fördelas vid två tillfällen, ansökningsdatum sätts senast i början av januari.