Fem projekt i Uppsala län får regionalt projektbidrag inom kultur

2022-11-22

Kultur och bildning har fattat beslut om årets andra och sista fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur, enligt riktlinjer fastslagna av Region Uppsalas kulturnämnd. Fem projekt som bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Uppsala län beviljas bidrag om totalt 487 150 kronor.

Hela 30 ansökningar inkom inför denna fördelning av projektbidrag, och utifrån tillgängliga medel har en prioritering fått göras. Projekt som bedöms bidra till att uppfylla målen i den regionala kulturplanen, och som har beviljad eller planerad medfinansiering från fler håll, har beviljats bidrag. Det rör sig om projekt inom samtida cirkus, performancekonst, teater, bildkonst och dans, med en spridning till minst tre av länets kommuner.

Projekt som beviljats bidrag

  • Föreningen Mosquito tilldelas 200 000 kronor i bidrag till projektet Stärkande cirkus, som syftar till att stärka fortbildningen och utvecklingen för cirkusartister, samt cirkusens infrastruktur i Uppsala län och nationellt/internationellt. I samverkan med bland annat Manegen – centrum för cirkus, gatukonst och performance, samt ytterligare två nationella cirkusplattformar i Europa, planeras en serie workshops under 2023 på Älvängs natur- och kulturhus i Heby kommun, för att stärka cirkusartisters konstnärliga yrkesutövande och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, samt etablera platsen som en nod för samtida cirkus.
  • Kompani ad hoc genom Dennis Sandin AB tilldelas 100 000 kronor i bidrag till projektet Det stora jubileet, en nyskriven pjäs av Erik Gedeon som gestaltar en kör som ska framföra ett program på Sveriges 500-årsjubileum år 2023, men som hamnar i konflikter utifrån frågor om gemenskap, mål och syfte. Detta blir det andra projektet av tre planerade som syftar till att lyfta den komplexa process som nationsbygge och nationalitet är. Föreställningen planeras spelas under våren 2023 i rikssalen i Uppsala slott, med ett flertal olika samarbetsparter, utifrån strävan att sprida avancerad scenkonst utanför de vanliga scenrummen.
  • Tiny Festival Producers tilldelas 70 000 kronor i bidrag till projektet Tiny Festival på Hållnäs/Performancekonst i Missionshus. En nomadisk performancefestival planeras sommaren 2023 i, omkring och mellan fem missionshus på Hållnäshalvön i Tierps kommun, vilka sedan en tid ägs av konstnärer. Syftet är att synliggöra samtidskonst och performancekonst och skapa tillfälle att återanvända missionshusen som samlingslokaler för de stora frågorna. Ett generöst, lekfullt och inbjudande program med konst, musik, mat kostymutlåning och häst- och vagnfärder planeras, i samarbete med flera olika aktörer.
  • Uppsala Konstnärsklubb tilldelas 67 150 kronor i bidrag till projektet Konst i Lövstabruk, ett samarbete mellan flera arrangerande parter som syftar till att etablera Lövstabruk som en plats för samtidskonst och göra konst mer tillgängligt för en bred publik. Ett antal professionella konstnärer i Uppsala Konstnärsklubb bjuds in att ställa ut på Stora magasinet samt utomhus i Lövstabruk, samt att bidra till ett offentligt program med visningar och workshops, under sommarsäsongen 2023. Förhoppningen är bland annat att fler får upp ögonen för Lövstabruk som ett besöksmål för konst, och att fler konstnärer från regionen möter en ny publik.
  • Uppsala Loves Hip Hop tilldelas 50 000 kronor i bidrag till projektet Jam & Juice dansfestival 2023, en festival med fokus på streetdancekulturen och gemenskapen, musiken och dansen. Planen är en festival under fyra dagar i juni, i flera lokaler och utomhus i Uppsala centrum, med workshops, battles, musik och graffittikonst, för såväl deltagande streetdansare som intresserad ung och vuxen publik. Festivalen anordnas för andra gången och ambitionen är att skapa en streetdancefestival liknande de som finns i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Nästa fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur

Under 2023 fördelas regionalt projektbidrag vid två tillfällen. En fördelning under våren med fredag 3 mars som sista ansökningsdag, och en under hösten med fredag 6 oktober som sista ansökningsdag. Ansökan öppnar omkring en månad innan sista ansökningsdag.

Läs mer om bidraget och hur du ansöker på Regionalt projektbidrag inom kultur i Region Uppsala.