Region Uppsala folkhögskola får bidrag för att utbilda nya tolkar i ukrainska

2022-05-05

Med anledning av kriget i Ukraina och flyktingströmmen till Sverige har Region Uppsala folkhögskola ansökt och beviljats bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att snabbt få fram nya tolkar i ukrainska.

I dagsläget finns 13 utbildade eller auktoriserade tolkar i Sverige i ukrainska och dessa behöver snabbt bli fler för att hantera en flyktingvåg.

Grundtolkutbildningen – snabb utbildning av tolkar i ukrainska

Region Uppsala folkhögskola kommer att starta en komprimerad snabbutbildning av ukrainska tolkar höstterminen 2022. Folkhögskolan är beviljad 20 utbildningsplatser och rekrytering kommer att starta omgående, med kursstart i mitten av augusti.

Läs mer om beslutet på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.