Unikt dansverk skapas på plats i Karlholmsbruk

2020-06-11

Under sommaren och hösten 2020 kommer dansaren och koreografen Anna Pehrsson att vistas i Karlholmsbruk för att ta fram ett alldeles nytt och unikt dansverk som utgår från platsen och dess historia. Projektet som är ett samarbete mellan Region Uppsala och Tierps kommun inleds på tisdag med ett Dansmaraton genom bruket.

Karlholmsbruk i norra Uppland har en lång historia som bruksort. Orten är döpt efter sin grundare Charles de Geer som anlade ett vallonbruk här på 1720-talet. 1931 smiddes dock den sista järnstången i den nu byggnadsminnesförklarade Lancashiresmedjan. 1937 startade en ny produktion med Karlitfabriken, anlagd av KF och Korsnäs. Detta blev brukets stolthet fram till nedläggningen 2012. Idag är fabriksplatsen en byggarbetsplats för projektet Karlholm Strand med exklusiva bostäder. Vad händer med en plats i förändring, där det nya står och lutar mot det gamla?

I projektet Between the Hearth and the Stack undersöker dansaren och Anna Pehrsson. Fotograf: Thomas Zamolo.koreografen Anna Pehrsson samspelet mellan konst, plats och omvärld genom att vistas på platsen och möta civilsamhället. Resultatet kommer att bli en konstnärlig gestaltning som visas i Karlholm i höst.

– Idén med projektet är att lyfta lokala frågor till ett större perspektiv genom konsten. Grunden för Annas arbete blir både kulturhistoriska platser men också möten med människor. Därför kommer vi bland annat att arbeta med workshops och dans utomhus där man får möjlighet att både uppleva dans och vara delaktig genom samtal, säger Louise Magnusson, kultursekreterare i Tierps kommun.

Anna Pehrsson är en erfaren dansare och har en tjugoårig internationell och nationell karriär bakom sig med bland annat arbete för Cullbergbaletten. Hon ser fram emot projektet i Karlholm och hoppas på att möta dess innevånare i samtal och aktiviteter.

– Jag kommer själv från ett litet gruvsamhälle i norr och delar möjligen en del erfarenheter med Karlholms innevånare, säger Anna Pehrsson. Between the Hearth and the Stack utgår från ett scenario där människa, teknologi och växande material sammanbor och modifierar varandra. Inspirerad av Karlholms historia utgår jag från processen där järn blir stål i en smedja för att studera olika kroppsliga förlopp av tillblivelse som abstrakta rörelser och dess möjlighet att skapa nya imaginärer i en värld i kris.

Under sju tillfällen kommer Anna att vara på plats i Karlholm, delta i både Svenska kyrkans och lokala föreningars verksamhet, träffa skolelever och dansa för ålderdomshemmet. Vistelsen avslutas med ett uruppförande av verket lördagen den 3 oktober klockan 19 på Folkets hus.

– En viktig roll i dessa tider, blir för oss som jobbar med kulturfrågor och de fria kulturutövarna, att stötta dem genom olika typer av insatser. Det här projektet kommer verkligen i rätt tid då många av de fria kulturutövarna har förlorat sina uppdrag och inkomster. Och det är kanske nu som kulturen bäst behövs. Det här är ett projekt som kommer att pågå en längre tid och sätta spår och avtryck, säger Eva Forsberg Pejler, danskonsulent vid Region Uppsala.

Kalendarium för när Anna Pehrsson vistas i Karlholm (med reservation för ändringar)

15–17 juni

Dansmaraton in i Karlholm den 16 juni klockan 17 (Anna dansar från Vattentornet fram till Vita magasinet)

5–8 augusti. Introduktion med dans 12.30-13.00 i samband med musikkonsert i smedjan den 8 augusti.

17–18, 24–28 augusti

7–8, 14–18 september (workshopvecka)

28 september-4 oktober

Uruppförande lördagen den 3 oktober klockan 19 med efterföljande samtal/mingel i Folkets hus, Karlholm.

4 okt Dansmaraton ut ur Karlholm från Svenska Kyrkan till Vattentornet klockan 13.

Om konstnären

Anna Pehrsson har dansat med Alias Compagnie och Cullbergbaletten, med koreografer som Edouard Lock, Guilherme Botelho, Benoît Lachambre, Jefta van Dinther, Eszter Salamon, Cristian Duarte, Deborah Hay, Alexandra Waierstall och Mia Habib med flera. 2013 erhöll Anna en MFA i Koreografi från DOCH och sedan 2016 har hon skapat sju verk som visats på Weld, Wanås Foundation, Bonniers Konsthall, Uppsala Konstmuseum, Dansens hus och MDT. Under våren 2020 hade solot Crisp. Come Now we Falling premiär på Dansens hus, Stockholm. Anna är verksam som mentor, repetitör och konstnärlig rådgivare och har undervisat vid Balettakademien, DOCH MA i Koreografi, Dansalliansen, Bronnbacher Stipendium, samt vid Hong Kong Academy for Performing Arts. Läs mer på annapehrsson.com

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans