Urpremiär för unikt dansverk i Karlholmsbruk

2020-09-28

Sedan juni i år har dansaren och koreografen Anna Pehrsson vistats i flera omgångar i Karlholmsbruk för att ta fram ett alldeles nytt och unikt dansverk som utgår från platsen och dess historia. Verket, som är gjort på uppdrag av Region Uppsala och Tierps kommun, uruppförs lördagen den 3 oktober.

Anna_Pehrsson_foto_Thomas_Zamolo-1000px.jpg
Anna Pehrsson. Fotograf: Thomas Zamolo.

Vad händer med en plats i förändring, där det nya står och lutar mot det gamla? I projektet Between the Hearth and the Stack har dansaren och koreografen Anna Pehrsson undersökt samspelet mellan konst, plats och omvärld. Resultatet är en konstnärlig gestaltning som är skapad genom erfarenheten av en längre och återkommande vistelse i det lilla samhället Karlholmsbruk i norra Uppland.

– Verket heter Between the Hearth and the Stack (mellan härd och skorsten) och är inspirerat av en kropp i arbete, smedens, i processen då järn blir stål berättar Anna Pehrsson. Genom olika kombinationer av muskulärt tryck och släpp försöker jag skapa en annorlunda relation till kropp och rum, en sorts tidsmässig förskjutning där gravitationen ter sig annorlunda. Dansaren är smeden, men också en framtida människa i en ny värld. Hon befinner sig i en process där kroppen går igenom tyngd och lätthet för att skissa fram olika rytmiska förlopp och en kropp blir till som både är kvinna och man, människa och maskin. Detta stöttat av en suggestiv videoprojektion av Jordana Loeb, musik av Anders af Klintberg och ljus av Thomas Zamolo.

– Det ska bli jätteroligt att se Anna presentera sitt verk här i Karlholm. Karlholm är ett samhälle i förändring som vilar på sin historia och konstnärlig gestaltning ger oss möjlighet att reflektera över det, säger Louise Magnusson, kultursekreterare i Tierps kommun.

Under sin vistelse har Anna Pehrsson dansat ett dansmaraton genom Karlholmsbruk, framfört en dansimprovisation för publik i Lancashiresmedjan och träffat alla elever i Björkängsskolan under dansworkshops.

– Det har varit fantastiskt roligt att få följa med i hela processen från idé till verk (-lighet). Att vi genom danskonst får möjlighet att gestalta ett samhälle i förändring, dess identitet och ursprung, känns oerhört inspirerande. Projektet är också viktigt utifrån att danskonsten får möjlighet att visas på annorlunda spelplatser och bli angelägen för fler, säger Eva Forsberg Pejler, danskonsulent vid Region Uppsala.

Uruppförande av BETWEEN THE HEARTH AND THE STACK

Lördag 3 oktober klockan 19. Föreställning med efterföljande samtal/mingel i Folkets hus, Karlholmsbruk.

Dansmaraton

Söndagen den 4 oktober klockan 13. Anna dansar ut ur Karlholm från Svenska Kyrkan till Vattentornet via äldreboendet Wesslandia.

BETWEEN THE HEARTH AND THE STACK

Torsdag 5 november klockan 18. Föreställning och samtal på Kulturhuset Möbeln i Tierp.

Läs mer om Anna Pehrsson på www.annapehrsson.com

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans