Utlysning av dansresidens sommaren 2022

2022-02-04

Region Uppsala utlyser årligen ett residens inom danskonstområdet. Residenset sträcker sig över två veckor mellan 1-15 juni, och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med inbjudna medsökande.

Sedan 2016 delar Region Uppsala årligen ut ett residens inom danskonstområdet där danskonstnärer från hela Sverige är välkomna att söka.

Residenset sträcker sig över två veckor och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med inbjudna medsökande.

Mottagaren erhåller ett stipendium om 15 000 kr samt fritt boende och tillgång till studio under två veckor. Sista ansökningsdag är den 18 mars.

Om residenset och ansökan

Residenset är förlagt till Eric Sahlström Institutet i bruksorten Tobo, Tierps kommun, cirka 8 mil norr om Uppsala. Institutet ligger nära tågstationen i Tobo och är naturskönt beläget i vad som på 1800-talet var ett jaktslott.

Eric Sahlström Institutet är ett nationellt centrum för dans och folkmusik, där det har bedrivits utbildningar av högsta kvalitet sedan 1998. Institutet driver även nätverk och projekt som stärker och utvecklar, synliggör och sprider genrerna folkdans och folkmusik.

Dansstudion är belägen i det gamla jaktslottets festsal, där rymd och ljus är tongivande, den är också utrustad med en musikanläggning

Professionellt verksamma koreografer och danskonstnärer i Sverige är välkomna att söka vårt residens.

Residensperioden är mellan den 1 och 15 juni 2022.

Det här ingår i residenset

I residenset ingår boende på Eric Sahlström Institutet för max 3 yrkesverksamma personer, dansstudio samt ett stipendium om 15 000 kronor för en tvåveckorsperiod. Residenset bekostar inte resor, mat eller försäkringar.

I residenset ingår också att mottagaren träffar regionens danssommarjobbare vid ett tillfälle samt att ett publikt samtal under hösten planeras i samråd med danskonsulenten.

Ansökan

Du ansöker genom att skriva ett kortfattat brev om vem du är, vilken verksamhet du bedriver och varför du söker residenset. Beskriv vad det är du/ni vill utveckla inom residenset. Bifoga cv.

I ansökan ska du skicka med länkar till tidigare verk och/eller repetitioner och gärna en skiss på det ni vill arbeta med under residenset, gärna rörelsematerial, samtal eller andra inspirationskällor.

Skicka din ansökan till Kultur och bildning senast den 18 mars via e-post till kultur@regionuppsala.se med ärendetext "Residens dans 2022".

Deltagare för residenset utses efter sista ansökningsdag utifrån inkomna ansökningar. I referensgruppen för urvalet ingår representanter från Region Uppsala. Utvärdering av residenset sker senast en månad efter avslutat residens.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans