Utlysning av mentorskapsprogram för konstnärer

2023-11-01

Region Uppsala utlyser ett mentorskapsprogram för konstnärer i Uppsala län.

Mentorskapsprogrammet har som syfte att stödja etableringen av nya konstnärskap i länet och möjliggöra konstnärligt utbyte. Det representerar en hållbar metod för att samla in kunskap, utbyta erfarenheter och bygga nätverk, med ett särskilt fokus på att skapa bättre förutsättningar för nya konstutövare att verka i länet.

Mentorskapsprogrammet pågår under tre månader där deltagaren får ett professionellt stöd och rådgivning av en erfaren mentor. 

Läs mer om mentorskapsprogramme för konstnärer

 

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst