Utlysning av mentorskapsprogram inom dansområdet 2020

2020-08-31

Vill du vara med och utveckla din verksamhet och den konstnärliga dansen i länet? Kanske du blir vår nästa deltagare i mentorskapsprogrammet inom dans?

Dansare dansar framför Uppsala slott

Sedan fyra år tillbaka genomför Region Uppsala mentorskapsprogram inom danskonstområdet med syfte att stärka de professionella utövarna och dansen i Uppsala län. Programmet har som målsättning att utveckla, stärka och höja kompetensen för utövarna och underlätta för dem att verka i länet.

Under hösten 2020 utlyser Region Uppsala ett mentorskapsprogram inom dansområdet för genomförande under hösten 2020 och våren 2021. Programmet riktar sig till dig som är professionell utövare inom danskonstområdet som pedagog, koreograf eller dansare och har anknytning till Uppsala län.

Programmet ger en dansgrupp/ danskonstnär/koreograf eller pedagog från länet möjlighet till utveckling genom stöd från en mentor som matchas den sökande. Mentorn är en erfaren koreograf/dansare/pedagog med stor kunskap och erfarenhet av att vara professionellt verksam inom dansområdet.

Programmets upplägg

Två träffar per månad under tre månader, där varje tillfälle är två timmar långt, totalt 12 timmar. Mötena planerar adept och mentor tillsammans. Efter avslutat program redovisas projektet inom en månad.

Ansökan

Skriv ett brev om vem du är och varför du söker mentorskapsprogrammet. Beskriv vad du eller din grupp behöver få hjälp med att utveckla eller stärka. Bifoga cv/meritförteckning.

Skicka in din ansökan till Kultur och bildning, Eva Forsberg Pejler, 751 85 Uppsala senast den 16 oktober. Det går också bra att ansöka via e-post. Skicka din ansökan till kultur@regionuppsala.se med ärendetext ”Mentorskapsprogram dans 2020”.

Adept/deltagare utses och matchas av Kultur och bildning utifrån inkomna ansökningar.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans