Utlysning av mentorskapsprogram inom litteratur

2023-10-13

Region Uppsala utlyser ett mentorskapsprogram för författare i Uppsala län som vill vidareutveckla sitt skrivande. Programmet söker även mentorer som vill inspirera och stötta ett författarskap.

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen och i den regionala kulturplanen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande. Genom mentorskapsprogrammet vill vi stödja och utveckla författarskapet i länet och stärka det litterära nätverket som finns. Programmet tar till vara på den kunskap och de erfarenheter som finns inom fältet och erbjuder en plattform för reflektion för både mentorer och adepter.

Ansökan till våren 2024 är öppen och sista ansökningsdag är 12 november.

Läs mer om mentorskapsprogrammet inom litteratur

Kontakt

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek och litteratur

Hitta på sidan