Utlysning av nationellt teaterresidens hösten 2023

2023-03-01

Ansökan till Region Uppsalas teaterresidens hösten 2023 har öppnat. I år är det första gången residenset sker i samarbete med Region Uppsala folkhögskola i Wik. Det är en nationell utlysning som både välkomnar ansökanden från Uppsala län och hela landet.

Residensets syfte är att erbjuda ett tillfälle till fördjupning och utveckling av den egna konstnärliga verksamheten samt möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med eventuellt inbjudna medsökande. Professionellt verksamma inom teaterområdet, i hela landet, är välkomna att söka och det går även bra att bjuda in medsökande från andra konstområden.

Mottagarna erhåller stipendium på 15 000 kronor, kostnadsfritt boende, mat samt tillgång till studio under residensperioden den 6–14 november 2023.

Ansökan är öppen fram till 11 april 2023.

Läs mer om residenset och hur du ansöker

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan