Utlysning av nationellt teaterresidens hösten 2024

2024-02-28

Ansökan till Region Uppsalas teaterresidens hösten 2024 har öppnat. Det är en nationell utlysning som både välkomnar ansökanden från Uppsala län och hela landet. Residenset anordnas på Region Uppsalas folkhögskola Wik.

Residensets syfte är att erbjuda ett tillfälle till fördjupning och utveckling av den egna konstnärliga verksamheten samt möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med eventuellt inbjudna medsökande. Professionellt verksamma inom teaterområdet, både i Uppsala län och i hela landet, är välkomna att söka och det går även bra att bjuda in medsökande från andra konstområden.

Mottagarna erhåller stipendium, kostnadsfritt boende, mat samt tillgång till studio under residensperioden den 4–12 november 2024.
Ansökan är öppen fram till 21 april 2024.


Läs mer om residenset

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan