Utlysning av projektbidrag till det fria kulturlivet - ansök senast 12 november

2021-10-15

Nu utlyser vi årets sista fördelning av regionalt bidrag till kulturprojekt. Har du/ni idéer eller planerar projekt som kan bidra till en återstart av kulturlivet i Uppsala län?

Regionalt projektbidrag kan sökas för kulturprojekt med koppling till Uppsala län. Det kan exempelvis handla om projekt som utvecklar nya metoder, stärker eller utvecklar den kulturella infrastrukturen i länet, innebär samarbete över kommun- eller länsgränser, innefattar turné eller spridning i flera kommuner i länet, har en internationell prägel, eller har en tydlig uppmärksamhetseffekt för länet.

Fredag 12 november är sista ansökningsdag för denna utlysning, och beslut beräknas fattas omkring mitten av december, så det ni planerar bör äga rum efter det.

Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

Vi vill främja återstart och utveckling av kulturlivet i länet, och är nyfikna på era idéer!