Utlysning av regionalt projektbidrag inom kultur

2023-02-03

Om du arrangerar, skapar eller utvecklar inom kultur i Uppsala län, så kan vi stötta. Sök regionalt projektbidrag senast fredag 3 mars.

Nu öppnar ansökan till årets första fördelning av regionalt projektbidrag till kultur. Bidraget riktar sig till det fria kulturlivet i Uppsala län, och kan sökas exempelvis för utvecklings- eller samarbetsprojekt över kommungränser, projekt som har en internationell koppling, projekt som är unika i länet eller landet, och som bidrar till kulturlivet på olika sätt. Utgångspunkt i fördelningen av bidrag är målen i den regionala kulturplanen för Uppsala län – ett rikt konstliv, en hög kulturell delaktighet och en attraktiv livsmiljö.

Ansökan och beslut

Fredag 3 mars är sista ansökningsdag för denna utlysning, och beslut beräknas fattas omkring mitten av april, så det ni planerar måste äga rum efter det. Läs mer om bidraget och hur du ansöker på Regionalt projektbidrag inom kultur i Region Uppsala.

Välkommen med ansökan!

Kontakt

Hitta på sidan