Utlysning av stödet Nya röster

2023-04-14

Nu utlyser Region Uppsala stödet Nya röster för kortfilmsproduktion. Det är en del i satsningen Talent to Watch som finansieras av Svenska Filminstitutet.

Nya röster är en satsning på kortfilm och nya format – fiktion, dokumentär eller hybrid. Stödet ska bidra till att hitta nya röster och filmtalanger som ännu inte etablerat sig eller hittat vägen in i svensk film. Satsningen kan möjliggöra en mångfald av nya berättelser, nya uttryck och nya berättare i rörlig bild i vårt län.

Det finns totalt 160 000 kronor att fördela inom fiktion eller hybrid och 120 000 kronor att fördela inom dokumentärfilm eller hybrid. Respektive stöd delas ut till högst fyra olika projekt.

Läs mer om Nya röster

 

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film

Hitta på sidan