Utlysning för konstnärer om arbete med barn och unga i skolan

2021-04-22

2021 samarbetar Region Uppsala med Konstdepartementet om att öka bild- och formkonstnärers närvaro i skolan. Är du professionellt verksam konstnär i Uppsala län, ta chansen att utvidga ditt fält och arbeta med barn och unga i skolan!

Nina-Olund-Noreskar-800px.jpg
I bild: konstnär Nina Ölund Noreskär.

Alla konstnärer i Uppsala län är välkomna att skapa ett uppdrag på Konstdepartementet.se och på så sätt bli synlig för skolornas bokning genom bland annat Skapande skola. 10 konstnärer får dessutom ett arvode av Region Uppsala för att starta upp och skapa den egna konstworkshopen.

Vad är Konstdepartementet?

Konstdepartementet är en digital plattform där skolor och kultursamordnare kan boka konstaktiviteter av professionella konstnärer. Parallellt med att uppmuntra länets konstnärer att synliggöra sig på plattformen, arbetar Region Uppsala och Konstdepartementet med att introducera länets skolor och kultursamordnare till plattformen. Satsningen är till för att bredda uppdragsmarknaden för konstnärer i länet och främja skapande och konstnärliga möten mellan barn, unga och professionella bild- och formkonstnärer i länet. Detta är del av en nationell satsning som syftar till fler bild- och formkonstnärer i skolan.

Utlysning Konstdepartementet

Läs mer om Konstdepartementet!

Om Konstdepartementet

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst