Spektra - för filmare

Spektra är ett talangprojekt som vänder sig till semiprofessionella filmare i Stockholm, Sörmland, Uppland, Västmanland och Örebro län. Spektra är för dig som har några filmer i bagaget, har visat film på festival eller fått in en fot i branschen, men är kanske inte fullfjädrat proffs ännu. 

Person som håller filmklappa.

Om Spektra

I Spektra får de utvalda filmarna (två från respektive län) möjlighet att träffas och knyta kontakter med professionella filmare från olika delar av branschen, och nätverka med kollegor på samma nivå som sig själv. Samtidigt ges möjlighet att utveckla egna filmidéer i dialog med övriga kursdeltagare.

I kursen brukar till exempel ett möte med konsulenter på Svenska Filminstitutet och inköpare på SVT stå på schemat. Vi besöker Uppsala Kortfilmfestival och deras talangdagar, och deltar på Tempo dokumentärfilmfestival i Stockholm. Bland föreläsarna hittar vi filmare och producenter som berättar om sina erfarenheter från branschen, hur man förvaltar sin idé, hittar finansiärer och når ut med sin film på internationella festivaler.

Kostnad och insats

Kursen är avgiftsfri, men deltagarna bekostar själv resa till de olika kursorterna. Totalt planeras sex-sju träffar varav hälften på våren och hälften på hösten. Träffarna genomförs i huvudsak på vardagar, så se över möjlighet till ledighet från jobb eller andra uppdrag.

Ansökan

Varje län ansvarar för urvalet av sina deltagare. Du skickar in ditt film-cv och/eller ett brev som beskriver dina filmiska ambitioner och vad du förväntar dig av kursen. Har du en idé till filmproduktion du utvecklar under året, berätta även lite kort om den.

Anmäl dig senast den 14 september via e-post till respektive regionalt filmresurscentrum. Uppsala läns deltagare ansöker hos Louise Bown, kontaktuppgifter finns nedan.

Preliminärt schema Spektra 2020-2021

14 september - Sista anmälningsdag

8 oktober, Eskilstuna - Introduktionsträff med gästföreläsare

23 (och ev. 24) oktober, Uppsala - Uppsala Kortfilmflmfestival/Talangdagar och Masterclass

26 november, Örebro - Föreläsning tema distribution

9 februari, Stockholm - Branschmöten
med Filminstitutet/SVT/Konstnärsnämnden

8 mars, Stockholm - Avslutningsträff och invigning av Tempo Dokumentärfestival

Mellan de fysiska träffarna ordnas efter behov även digitala träffar för feedback inom gruppen.

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film