Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen danskonst; för alla, till alla, i alla hörn.

Dansnät Sverige är ett fristående nätverk där scener, kommuner, regioner och län samverkar kring ett gemensamt uppdrag att möjliggöra turnéer för scenkonst av nationella och internationella koreografer och kompanier. Nya, unga, etablerade, rutinerade – alltid professionella danskonstnärer i produktioner för en samtida nyfiken danspublik. Dansnät Sverige vill befrämja kompetens på och utanför scenen liksom delta i det kulturella samtalet.

Kultur och bildning är en del av Dansnät Sverige med Uppsala Konsert & Kongress som samarbetspartner.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Hitta på sidan