Konstkuben

Konstkuben är ett mobilt utställningsrum vars funktion är att föra ut samtidskonst i Uppsala län genom att aktivera platser med aktuella ämnen och ge invånarna tillgång till nya utställningsscener.

Konstkuben skapar både möten med konstnärer verksamma i länet och också fler arbetstillfällen. Konstnärernas Riksorganisation Region Uppsala initierade projektet som drivs i samarbete med Region Uppsala och Tierps kommun när den står i Söderfors. Konstnärlig ledare för Konstkuben 2023 är Klas Hällerstrand. 

Konstnärer i Konstkuben 2023

Om Ali ArdalanKB-puff-konstkuben-Ali-Ardalan_860x484.jpg

Ali Ardalan (f.1985) har en masterexamen i fri konst från HDK-Valand Academy och har genomfört ett post-masterprogram "Dekolonisering av arkitektur" vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hans intresseområden inkluderar identitet, migration, och språk.

Ardalans konstnärliga praktik och forskning fokuserar på begreppet makt och hur dominant makt påverkar samhället och försöker institutionalisera dess förståelse av verkligheten. Han arbetar med olika medier såsom skulptur, fotografi och video  där han konstruerar icke-linjära narrativ genom blandade installationer, som syftar till att utmana och störa hegemoniska representationsmekanismer.

Om Ida Lindgren

Ida Lindgren är konstnär och filmare, verksam i Enköping ochKB-Konstkuben-Bild_Ida_1x1.jpg Stockholm. Lindgren examinerades i Fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2021 och har även läst dokumentärfilm på Stockholms konstnärliga högskola mellan 2010-2013. Hon har regelbundet ställt ut sina verk och visat sina filmer såväl nationellt som internationellt i olika grupputställningar och festivaler. I sin konstnärliga praktik intresserar hon sig för teman som makt och hur det manifesterar sig i samhället och våra kroppar. Med bakgrund som filmare har tiden blivit ett tema för flera verk där lek med upplevelsen av tid och rum spelat en viktig roll i berättelsen. Ida Lindgren arbetar med video, installation, fotografi, skulptur och performance.  

Om Roine Jansson

Roine Jansson är målare bosatt och verksam i Österbybruk.KB-konstkuben-Bild_RoineJ_1x1.jpg Jansson examinerades i skulptur från Konstfack 1976 och har sedan dess haft många separat och grupputställningar i Sverige men också i Belgien, Tyskland och Finland. Han är kanske mest känd för sina arbetarskildringar då han under många år dokumenterat och målat bilder av gruvarbetare och industrilandskapet i Sverige men även Frankrike och Belgien. Jansson finns representerad i ett flertal regioner och kommuner och han har belönats med ett flera stipendier.  

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst