Konstkuben 2022

Konstkuben är ett mobilt utställningsrum ämnat att ge länets invånare möjlighet att uppleva samtidskonst. Genom Konstkuben får fler tillgång till nya utställningsscener och möten med konstnärer verksamma i länet.

Under 2022 ställs Konstkuben ut på två platser i Håbo kommun: Bålsta centrum och Skoklosters slott. Konstnärerna som ställer ut är Sahar Alkhateeb och Mattias Bäcklin.

Sahar Alkhateeb – Family Picture

Bålsta centrum, 7 maj - 6 juni 2022Bild på Sahar Alkhateeb

Sahar Alkhateeb (född 1987) är utbildad vid den internationella konstakademin i Palestina och Konstfack. Hen är ursprungligen från Palestina och är sedan år 2020 verksam konstnär i Uppsala.

I sin konst utforskar Sahar förhållandet mellan individen, möbler i hemmet och utrymme. Hen är särskilt intresserad av begagnade möbler och dess betydelse och hen arbetar med frågor om frånvaro och närvaro, intimitet och laddningen hos tomma utrymmen. Stolen förekommer ofta i hens verk och fungerar som en referens till mänsklig närvaro.

I utställningen Family Picture utgår konstnären från familjebilder som kan vara minnen av ett hem eller något man tar med sig när man lämnar sitt hem. Det kan också vara bilder i ens sinne av ett framtida hem. Ett hem kan vara att tillhöra en plats eller tillhöra det som omger en. Personens plats i familjebilden är som den i samhället: man kan bli accepterad och inkluderad, eller bli avvisad. Inkludering verkar dock betingat, för att bli accepterad måste man assimileras.

Mattias Bäcklin – Främmande

Skoklosters slott, 6 augusti - 4 september 2022

Mattias Bäcklin (född 1969) är utbildad vid Kungliga konsthögskolan och Konstfack och bor och verkar i både Enköping och Stockholm.Bild på Mattias Bäcklin

Mattias konstnärskap fokuserar på stadier av förfall, tillblivelse och rörelser mot liv eller död. Han intresserar sig mycket för fåglar och insekter och försöker skapa en slags egen mytologi som binder ihop natur och civilisation till ett tredje alternativ. Hans verk har tydliga kopplingar till naturen och han arbetar främst med teckning i blyerts och skulpterar även i bland annat trä.

I utställningen Främmande utgår konstnären från begreppet ”främmande” som användes på 70- och 80-talet när man fick vänner på besök. Alla utanför den egna familjen associerades till främlingar som verkar under andra lagar. Konstnären har med motorsåg bearbetat en möbelgrupp i rokoko och vissa möbler har brutits ner så pass mycket att de påminner om tunna tredimensionella barnteckningar. Det blir en slags lek med möblernas balans där den designade och kontrollerade ytan totalt havererat. Ett stort kronhjortskranium är också bearbetat med motorsåg. Konstnären skapar här en ny design som i en slags övergångsfas från naturens egen design där inget har en fast form utan är flytande och bortom vår kontroll. En relief av spännbräden och en mumiefasan finns också att se i installationen.

Vernissage sker den 6 augusti kl. 13.00 utanför Skoklosters slotts huvudentré.

Konstnärssamtal med Mattias Bäcklin

Mer om konstkuben

Konstkuben är ett mobilt utställningsrum vars funktion är att föra ut samtidskonst i Uppsala län genom att aktivera platser med aktuella ämnen och ge invånarna tillgång till nya utställningsscener. Konstkuben skapar både möten med konstnärer verksamma i länet och också fler arbetstillfällen. Konstnärernas Riksorganisation Uppsala län och Region Uppsala driver projektet och i år även i samarbete med Håbo kommun samt Skoklosters slott och Statens Fastighetsverk. Konstnärlig ledare för Konstkuben 2022 är Eva Björkman.

Foto: Sara Simon Borsiin och Mattias Bäcklin

Kontakt

Anna Holmbom

Verksamhetsutvecklare konst