Länk – nya pjäser för unga ensembler

Region Uppsals samordnar tillsammans med Riksteatern projektet LÄNK som innebär att nyskriven dramatik framförs av skolensembler och unga amatörensembler (15-20 år).

Riksteatern beställer pjäser av landets mest omtalade dramatiker och ger skol- och amatörensembler möjlighet att sätta upp nya pjäser, specialskrivna för dem.

Länk ger också klasser och grupper möjlighet att spela sin föreställning på sin ort och på en professionell teaterscen. Länk avslutas med en nationell festival på Riksteatern i Stockholm. Genom coachning, workshops och möten får unga ensembler kunskap om den professionella teaterns arbetssätt och villkor.

Att delta i Länk är kostnadsfritt. Ensembler och skolor får dock själva finansiera den egna produktionen (scenografi, kostym, teknik), utgifter i samband med regissörshelgen samt deltagande i festivaler (logi, mat, resa). 

Kontakta mig om du vill veta mer om Länk

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater