Offkonsten! c/o stadsteatern

Offentlig konst är konstverk som finns i offentliga rum; lokaler eller platser som är tillgängliga för allmänheten. Den offentliga konsten är till för alla.

I Offkonsten! c/o stadsteatern visas utställningar med konstverk ur Region Uppsalas och Uppsala kommuns samlingar.

Galleriet ligger en trappa upp i Uppsala stadsteater och är ett samarbete mellan Uppsala kommuns enhet för offentlig konst, Region Uppsalas enhet för kulturutveckling och konstenhet, och Uppsala stadsteater. Utställningarna kan även innehålla samtal och föredrag. 

Mer information kring ditt besök

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst