Offkonsten! c/o stadsteatern

Offentlig konst är konstverk som finns i offentliga rum; lokaler eller platser som är tillgängliga för allmänheten. Den offentliga konsten är till för alla.

I Offkonsten! c/o Teatergalleriet visas utställningar som på olika sätt belyser arbetet med offentlig konst: Idéer, processer, exempel på kollektioner för institutioner, pedagogiskt arbete och konst ur samlingarna.

Galleriet ligger en trappa upp i Uppsala stadsteater och är ett samarbete mellan Uppsala kommuns enhet för offentlig konst, Region Uppsalas enhet för kulturutveckling och konstenhet, och Uppsala stadsteater. Utställningarna kan även innehålla samtal och föredrag. 

Mer information kring ditt besök

Kontakt

Anna Holmbom

Verksamhetsutvecklare konst